HÍREK, ESEMÉNYEK

Éljünk a német jogi környezet előnyeivel!

Idén megrendezésre kerül a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) – Piac & Profit Kft. által szervezett Német-Magyar Üzleti Fórum, a profi üzleti partner címmel meghirdetett konferencia, melyen dr. Jádi Németh Andrea tart előadást, Éljünk a német jogi környezet előnyeivel! címmel.

Időpont:2018. december 6.
10.05–10.25 Éljünk a német jogi környezet előnyeivel!
Előadó: Jádi Németh Andrea, bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda

Helyszín: Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. (Mozibejárat 2. emelet)

A Konferenciarészvétel feltételeiről és a részletes programokról bővebb információt itt talál.

Közzétették a Budapesti Ügyvédi Kamara 2018-as választásainak eredményét

A Budapesti Ügyvédi Kamara a magyar ügyvédség legrégebbi és – mind társadalmi jelentőségét, mind taglétszámát tekintve – legjelentősebb köztestülete. A Budapesti Ügyvédi Kamarának jelenleg mintegy 8000 tagja van; ez az ország teljes ügyvédi létszámának kb. 60%-a. A Szavazatszámláló Bizottság pénteken közzétette, a szavazatszámlálás nem hivatalos eredményét a megválasztott személyek vonatkozásában.

Ezúton Dr. Jádi Németh Andreát, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda vezető partnerét választották meg, a csupán 4 főből álló Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága tagja tisztségre.

A szavazatszámlálás nem hivatalos eredménye innen tölthető le.

Ne kifelé lejtsen a pálya – versenyelőny globális téren

2018.02.13.

„A GDPR adatvédelmi reform, amely szélesíti azt az eszköztárat, ami az adatbiztonságot segíti.” – nyilatkozta Dr. Szabó Endre Győző, a NAIH elnökhelyettese. Elmondása szerint az Unió szabályozása kihat a globális versenyre, mivel a megváltozott piaci elvárásokra a megfelelő szabályozói környezet létrehozásával reagálva a tagországok globális esélyei javulnak. Ennek következményeként a hazai szereplők, mivel tagjai az adatvédelmi szabályozás rendszerének, versenyelőnyben részesülhetnek.
„Olyan világban élünk, ahol nem mindegy, hogy milyen nyomot hagyunk, és ez az adattudatosságunkon is múlik.”- fogalmazott  Dr. Jádi Németh Andrea, a bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda vezetője. 
A május 25-én hatályba lépő, GDPR adatvédelmi rendelet, a korábban elfogadott, 1995-ös irányelvet (95/46/EK) váltja fel. Az új szabályozás jelentősen szigorítja a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárásokat. Létrejöttének oka a korábbi jogszabály elavultsága, hiszen „olyan új technológiai vívmányok és új kommunikációs módok vannak jelen manapság, melyekkel lépést kell tartani, és ellenőrzést kell gyakorolni az adatok megfelelő felhasználását illetően” - magyarázta Dr. Koczor Péter ügyvéd, a bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda szakjogásza. Az új jogszabály bevezetését követően nem lesz elég megfelelni az adatvédelmi követelményeknek, azok megfelelő alkalmazását bizonyítani is kell a vállalatoknak. Továbbá a szabályozás a hozzájárulás kérdését is újradefiniálta,, s az új szabályozás mindenki számára érthetően megfogalmazott, megelőző tájékoztató elkészítését írja elő.  Elmondása szerint sok mindenben egyszerűsödik, de sok mindenben bonyolultabbá is válik az élet május 25-e után, azonban mindez az adatalanyok szempontjából egy kedvezőbb rendszert jelent, amely nagyobb biztonságot és jogorvoslati garanciát kínál az adatok tárolása és felhasználása szempontjából.
Az új rendelet a már meglévő, de elavult adatkezeléssel foglalkozó ágazati törvényeket is módosítja, így a foglalkozási és az egészségügyi adatkezelésben is változásokat hoz. A Munka Törvénykönyv változtatásait illetően, rögzíti az egyértelmű, gyakorlatban is alkalmazható normákat, és bővíti a technológiai újdonságokra létrehozott egyéb szabályozásokat, mint pl.  az elektronikus beléptető rendszerek, kamerahasználati vagy vállalatcsoporton belüli adattovábbítási normákat. Dr. Varga Katalin, a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda Partnere rámutatott, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató frissítése (elektronikus kommunikációra vonatkozóan is), a megfelelő tájékoztató készítése már a munkaerő toborzás fázisában is, s ha van, a közös adatkezelők közötti megállapodás kidolgozása a legfontosabb felkészülési „házi feladatok” a vállalatok számára.

Az eredeti cikk a JVSZ honlapján található: https://jointventure.hu/hir/ne-kifele-lejtsen-a-palya-versenyelony-globalis

 

Precedens értékű döntés az online szerencsejátékokok ügyében

2017.november 30.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tegnapi jogerős ítélete értelmében Magyarország megsértette az online szerencsejáték szolgáltatások nyújtására vonatkozó alapszabadságot, és jogellenesen járt el akkor, amikor a külföldi szolgáltatókat bírsággal sújtotta, illetve a weboldalaikhoz történő hozzáférést korlátozta. A döntés több száz per kimenetelére hatással lehet.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tegnapi jogerős ítéletében - egyezően az Európai Bíróság által ebben az ügyben korábban meghozott előzetes döntéssel – a Trannel (korábbi nevén: Unibet) International Limited-et képviselő bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda tanácsadó csapata által előadottakat erősítette meg. A tegnap megszületett bírósági döntés értelmében Magyarországnak az online szerencsejátékok nyújtására vonatkozó koncessziók odaítélésével kapcsolatos szabályai nem egyeztethetőek össze a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével, mert a korlátozások diszkriminatívak, sértették a letelepedés szabadságát és sérült az átláthatóság követelménye is.  

Dr Jádi Németh Andrea, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvezető partnere kiemelte: „A bíróság tegnapi döntésének alapvető fontosságot tulajdonítunk, mert az nagyban befolyásolhatja a hazai online szerencsejáték szabályozásának alakulását. Bízunk abban is, az ítéletre a magyar bíróság előtt jelenleg folyamatban levő több száz perben eredményesen lehet majd támaszkodni. Az online szerencsejáték területén az uniós jog szigorú követelményeket támaszt a nemzeti szabályozást illetően. Az egyes tagállamok által alkotott szabályozásnak azonban minden körülmények között transzparensnek, arányosnak és diszkriminációmentesnek kell lennie. A megfelelő, uniós joggal összhangban álló magyar szabályozás kialakítása mindannyiunk közös érdeke.”

Családi vállalkozások jogi buktatói. Jövőtervezés generációváltással

2017.november 28.
News images: 

Dr. Jádi Németh Andrea előadása a 29. Közép-Európai Közjegyzői Kollokviumon 2017 november 18-án. Az előadás fókuszában a családi vállalkozások jogi buktatói és a jövőtervezés generáció váltassál állt. A konferencia résztvevői között, több mint 750 fővel, a közjegyzői szakma s valamennyi jogi hivatásrend képviseltette magát.

Az előadás tartalmából: Konfliktusforrások a családi vállalkozások életében és a szerződések szerepe. A családi alkotmány, a házassági szerződés, bizalmi vagyonkezelés, öröklés és végrendelkezés, illetve a társasági jog.

Fő üzenetként idézünk az előadásból: „A családi vállalkozások az üzleti élet meghatározó szereplői, de szükségszerűen számolni kell vitákkal és előre kell tervezni a jövőt. … A megoldás pedig a családi vállalkozás jövőtervezése, a generációváltás előkészítése terén nem lehet egyetlen szerződés, hiszen az egymásra ható jogviszonyoknak részben különbözőek a funkcióik, a feladataik, a részes feleik. Miközben minden Család egyedi, csak rá szabott megoldást igényel és érdemel, az egyes részproblémák sokszor előre jól felmérhetők és kezelésükre hatékony, általános megoldások adhatók.”

Felkészülés az új európai adatvédelmi szabályozásra

A GDPR hazai alkalmazásáról szóló átfogó konferencián dr. Ivanics Krisztina, IP/IT kompetenciaközpontunk vezetője is előadást tart. Az új európai adatvédelmi szabályozásra való felkészülésben szakértő segítséget adunk ügyfeleinknek. Irodánk partnereinek örömmel kínáljuk fel a konferencián való kedvezményes részvételi lehetőséget, melyet a jelentkezéskor megadott EA500427 kóddal tudnak igénybe venni. További részletek: http://infoszfera.hu/Rendezvenyek/az-uj-europai-adatvedelmi-szabalyozas/ 

Ismét elismerésben részesítik irodánkat a legnívósabb jogi rangsorok

Irodánk szakértelmét idén is elismerték a legnívósabb jogi rangsorok. Partnereinket és praxisunkat hat szakterületen ajánlja a Legal 500 EMEA 2017, továbbá Jádi Németh Andrea egyénileg is kiemelt ügyvéd a Chambers & Partners idei összeállításában, ahol büszkeségünkre immáron a vitarendezés területén is az ajánlott ügyvédi irodák között vagyunk. Ezúton is szertnnénk megköszönni ügyfeleinknek és partnereinknek bizalmukat és a közös munkát. 

 

Hogy minden rendben menjen! - K&K Magazin

Mire kell figyelni a vagyoni viszonyok rendezésével kapcsolatban? Hogyan változtak az öröklési szabályok? Milyen jogaink és lehetőségeink vannak? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Dr. Parragi Edina Katalin, LL.M. irodánk partnere és Dr. Boros Ilona, ügyvédjelölt írása a K&K Magazin április számában.

Partneri kinevezések a még hatékonyabb ügyfélkiszolgálásért

2017. március 1.

A bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda örömmel jelenti, hogy a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében irodavezető partnerré nevezi ki Dr. Garancsi Pétert, aki a vezetői feladatok mellet továbbra is ellátja a társasági jogi, akvizíciós és pénzügyi szolgáltatások szakterületének szakmai vezetését. Továbbá Dr. Kovács M. Attila, vezető ügyvédet Partnerré nevezi ki, aki elsősorban a szabályozási ügyek szakmai vezetését látja el. 

Dr. Garancsi Péter irodavezetői kinevezésének köszönhetően az iroda kibővült ügyfélkörét még hatékonyabban tudja segíteni az egyes ügyvédi részfeladatok pontosabb allokációjával és a közvetlen ügyfélkapcsolat továbbfejlesztésével. Péter átfogó szakmai tapasztalattal rendelkezik komplett tranzakciók kivitelezésében és jogi csapatok vezetésében számos jogterületen. Immáron hét éve az iroda munkatársa és három éve Partnerként irányítja a társasági jogi és akvizíciós szakterületet, valamint elsődleges szakértője a pénzügyi szolgáltatási ügyeknek. Rendszeresen publikál jogi témában magyar és angol nyelvű szakmai lapokban, valamint szerepet vállal szakmai szervezetek munkájában.

Dr. Kovács M. Attila, a szabályozott iparágak elismert szakértője csaknem két éve csatlakozott ügyvédként a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Irodához. Kiterjedt nemzetközi és hazai tapasztalattal rendelkező ügyvéd, elsősorban az energiajog és közigazgatási ügyek szakértője, de aktív szerepet vállal társasági jogi tranzakciók támogatásában különféle közigazgatási kérdések vonatkozásában, illetve a kereskedelmi jellegű és IT szerződések, a távközlési jog, a gyógyszeriparra vonatkozó közigazgatási jellegű ügyek és peres ügyek ellátásában mind a hazai mind pedig nemzetközi viszonylatban. 

A kinevezések kapcsán Dr. Jádi Németh Andrea, ügyvezető partner elmondta: Ügyfélkörünk bővülésével, valamint szakmai csapatunk példa nélküli növekedésével a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda tíz éves fennállásának újabb mérföldkövéhez ért. Dr. Garancsi Péter irodavezető partneri kinevezése nagyban hozzájárul a kibővült szakértői csapat és szolgáltatási portfolió kiemelkedő színvonalú ügyviteléhez és lehetőséget teremt a még személyesebb ügyfélkapcsolat kialakítására. Különös hangsúlyt fektetünk a piac által meghatározott igényekhez történő alkalmazkodásra és a jogi kérdések üzleti gondolkodású megközelítésére. Tapasztalataink alapján szabályozási ügyekben manapság még nagyobb szükség van hozzáértő és komplex jogi, üzleti szakértelemre, ezért is döntöttünk ezen szakterület erősítése mellett Dr. Kovács M. Attila  partneri kinevezésével. 

 

Jogi reggeli: Az adatkezelés és ami mögötte van

JOGI REGGELI

MINDANNIYUNK FELELŐSSÉGE? AZ ADATKEZELÉS ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

 • Valóban adatkezelők vagyunk? Mikor, hogyan  és milyen adatokat gyűjthetünk?
 • Valóban sürgősen változtatnunk kell adatvédelmi gyakorlatunkon?
 • Valóban kellenek belső adatvédelmi szabályzatok?
 • Mit jelentenek az új uniós előírások? Vonatkoznak ránk egyáltalán? Mikortól kötelezőek?
 • Mit adhat egy jó szoftver?
 • Hogyan kerülhető el a többmilliós bírság?

 Helyszínbpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda,

Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.

Időpont

2017. február 9.

8.30 – 10.30

Előadó: 

Dr. Ivanics Krisztina

a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda IP/IT kompetenciaközpontjának vezetője

 

A helyek korlátozott számban állnak rendelkezésére, részvételi szándékát kérjük a

budapest@bpv-jadi.com címen vagy a +36 1 429 4000-es telefonszámon jelezze.

 

Részvételi díj: 27 500 Ft+áfa / alkalom / fő, mely tartalmazza a reggelit.

 

További információk:

bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda

+36 1 429 4000

budapest@bpv-jadi.com 

 

Irodánk volt a vásárló jogi tanácsadója az Office Garden I irodaház megvásárlásában

2017. január 24.

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda volt a vevő fél kizárólagos jogi tanácsadója egy nemrégiben lezárult, jelentős ingatlan adás-vételi tranzakcióban, a Budapest XI. kerületében található Office Garden I „A” kategóriájú irodaház megvásárlásában. 

Irodánk a tranzakciót megelőző teljes körű átvilágítás elvégzését követően szakértő támogatást nyújtott a vevő fél, az FLE GmbH részére a kiváló minőségű és modern irodaház megvásárlásának teljes folyamata során. A szakmai csapat Dr. Marc-Tell Madl, LL.M. MBA vezetésével, Dr. Kovács M. Attila, partner főként finanszírozási kérdésekben történő közreműködésével, valamint Dr. Kovács Balázs, ügyvéd kiterjedt ingatlanjogi tapasztalatával támogatta az ügyfelet. 

Az osztrák, bécsi székhelyű FLE GmbH (az LFPI Csoport tagja) irodánk német anyanyelvű munkatársainak teljes körű támogatását élvezte mind adminisztratív mind pedig jogi szakmai területen.

Dr. Marc-Tell Madl, LL.M. MBA a tranzakció kapcsán elmondta: Örömünkre szolgált, hogy egy újabb német nyelvű ügyfelet segíthettünk jogi szolgáltatásainkkal, méghozzá egy stratégiailag ilyen jelentős ügyben, ami ügyfelünk kelet-és közép-európai terjeszkedésének első lépését jelentette. 

Csillogó fogadással ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a bpv JÁDI NÉMETH

2016. november 29.
News images: 

Egy csodálatos estét töltöttünk együtt ügyfeleinkkel, partnereinkkel és barátainkkal a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda 10 éves fennállásának alkalmából. Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki velünk volt ezen a különleges fogadáson és az elmúlt 10 évben. Izgatottan várjuk, hogy mit hoz a következő 10 év.  Az este képei az alábbi linken megtekinthetőek. 

Mindannyiunk felelőssége? Az adatkezelés, és ami mögötte van

 • Valóban adatkezelők vagyunk? Mikor, hogyan  és milyen adatokat gyűjthetünk?
 • Valóban sürgősen változtatnunk kell adatvédelmi gyakorlatunkon?
 • Valóban kellenek belső adatvédelmi szabályzatok?
 • Mit jelentenek az új uniós előírások? Vonatkoznak ránk egyáltalán? Mikortól kötelezőek?
 • Mit adhat egy jó szoftver?
 • Hogyan kerülhető el a többmilliós bírság?

 Helyszín: bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda,

Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.

Időpontok:

 2016. november 8.

8.30 – 10.00

 ---

2016. november 17.

8.30 – 10.00

A helyek korlátozott számban állnak rendelkezésére, részvételi szándékát kérjük a

budapest@bpv-jadi.com címen vagy a +36 1 429 4000-es telefonszámon jelezze.

 

Részvételi díj: 27 500 Ft+áfa / alkalom / fő, mely tartalmazza a reggelit.

 

További információk:

bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda

+36 1 429 4000

budapest@bpv-jadi.com 

Egyedülálló IP/IT kompetencia központtal bővül a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda

2016. október 18.

A digitális technológia fejlődése olyan komplex jogi-vállalatirányítási kérdéseket vet fel napról napra, amelyek megválaszolása magasan képzett szaktudást, komplex piacismeretet, gyakorlatorientált megközelítést és nemzetközi látásmódot igényel. A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ezért büszkén jelenti, hogy egyedülálló IP/IT kompetencia központot hívott életre Dr. Ivanics Krisztina vezetésével. 

Krisztina kivételes tapasztalatokkal és ismeretanyaggal rendelkezik az információs technológiát érintő üzleti és jogi megoldások területén. Korábban jogi igazgatóként dolgozott az online és digitális világ vezető vállalatainál és húsz éves tapasztalattal rendelkezik az IP/IT, a médiajog, az adatvédelem és az e-kereskedelem szakterületeken, valamint az ehhez kapcsolódó üzleti megoldások kidolgozásában. Szakértőnek számít a digitális és kreatív iparágakban valamint a szoftver- és autóiparban. Stratégiai látásmódja és jogi szaktudása biztosíték a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ügyfelei számára, hogy ezeken a területeken is elsőrangú jogi szolgáltatásokra számíthatnak, továbbá kimagasló színvonalú támogatásban részesülhetnek a cégen, cégcsoporton belüli hatékony, innovatív megoldásaik kialakításához. 

Krisztina fókuszterületei közé tartozik a szoftverlicensz, szoftverszolgáltatások (SaaS), felhő alapú informatikai szolgáltatások (cloud computing) piaca, jelentős tapasztalattal rendelkezik szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogvitákban, IP portfólió (védjegy, szabadalom, domain, szerzői jog) kezelésében, valamint adatvédelmi szabályzatok és gyakorlatok kidolgozásában. Krisztina a Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Egyesület alapító tagja, rendszeres előadója szakmai konferenciáknak és elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. 

Dr. Jádi Németh Andrea, ügyvezető partner elmondta: „Irodánk mindig is büszke volt innovatív jogi megoldásaira. Az okos eszközök, fejlett szoftver megoldások és digitális alkalmazások, stb. által elindított technológiai forradalom pedig nemcsak az üzleti világot változtatja meg alapjaiban, de a jogi szabályozásra, gondolkodásra is óriási hatással van. Meggyőződésem, hogy az adatvédelem, az infokommunikáció és a szellemi tulajdon három olyan kulcsfontosságú jogterület, amelyet a jövőben egyetlen piaci szektor sem hagyhat figyelmen kívül.” 

Dr. Ivanics Krisztina hozzátette: „A digitális újítások és az adatvédelem nem csupán jelentős kihívás elé állítják a társaságokat (kisebbeket és nagyokat egyaránt), de megfelelő megközelítés és a lehetőségek értő feltérképezése esetén kivételes üzleti lehetőségeket is teremtenek számukra.  Izgalmas szakmai feladatnak tartom, hogy a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda tagjaként, a kompetenciaközpont vezetőjeként olyan valóban szakértői megoldásokat dolgozzunk ki és kínáljunk, melyek a lehető leghatékonyabban segítik elő a társaságok fejlődését és egyben biztonságos védelmet nyújtanak értékeik megőrzéséhez.”

Helyezésünk a LEGAL 500 EMEA 2016-os rangsorában

Legnagyobb örümünkre és büszkeségünkre irodánk idén hét szakterületen is helyezést kapot a LEGAL 500 legjobb ügyvédi irodákat listázó rangsorában, ahol minden partnerünk ajánlott ügyvéd státuszt kapott. 

Hálásan köszönjük ügyfeleinknek a bizalmat, nélkülük nem sikerült volna ilyen fantasztikus sikert elérnünk. 

Irodánk az alábbi területeken ért el helyezést: Társasági, kereskedelmi jog és M&A; versenyjog; munkajog; Energiajog; Ingatlanjog; Adójog; Technológia, Média és Telekommunikáció. 

http://www.legal500.com/firms/13290/19908

Részvételünk az OHE HR konferenciáján

2016. június 1-2.

Jádi Németh Andrea Megtartani vagy elengedni? címmel tartott előadást az Országos Humánmenedzsment Egyesület által szervezett XXVI. országos HR konferencián és kiállításon a munkajogi kockázatokról és kezelési lehetőségeikről. 

A versenytársak közötti kommunikáció aktuális kihívásai

2016. május 25.

BESZÉLGETÉSEK, PIACI HÍREK, EGYEZTETÉSEK

VS. 

TILTOTT  INFORMÁCIÓCSERE

A versenytársak közötti kommunikáció aktuális kihívásai

Időpont: 2016. MÁJUS 25. 8:30 – 10:00

Helyszín: bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda (1051 Vörösmarty tér 4.)

Előadó: 

Dr. Veress Oszkár Tibor, LL.M. (Würzburg), versenyjogász  

Kamarai egyeztetések, kávé a volt kollégával, nyilvános sajtóközlemény, tiltott információcsere… Hol a határ?

Versenyjogi reggelinken a versenytársak közötti kommunikáció aktuális hazai és külföldi fejleményeiről, jogi kérdéseiről beszél Dr. Veress Oszkár Tibor, aki 2013 óta a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda versenyjogi csoportjának tagja, rendszeresen tart cégeknek versenyjogi továbbképzéseket. Oszkár irodánkhoz idén áprilisban tért vissza bécsi partnerirodánkból,  ahol az egyik legjelentősebb globális kartellügyön dolgozott. Közvetlenül ezt megelőzően, 2015. második felében 6 hónapot töltött Brüsszelben az Európai Bizottságnál, ahol elsősorban kötelezettségszegési eljárásokkal foglalkozott. 

***

A szűk körű eseményre a helyek korlátozott számban állnak rendelkezésére, a részvétel regisztrációhoz kötött és részvételi díjas. Regisztrációját, kérjük, mielőbb jelezze a budapest@bpv-jadi.com címen vagy a +36 1 429 4000-es telefonszámon. 

Részvételi díj: 7 500 Ft + áfa / fő, melyet a regisztrációt követően küldött díjbekérő alapján kérünk előre átutalni. 

További információk: bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda | 06 1 429 4000 | budapest@bpv-jadi.com  

Exkluzív Munkajogi Reggeli Közép- & Felsővezetőknek

2016. május 11.

Exkluzív Munkajogi Reggeli Közép- & Felsővezetőknek

-

Tipikus vezetői hibák

Hogyan biztosítható a belső szabálykövetés (compliance) a gyakorlatban? Hogyan ellenőrizhetők a munkavállalók?  Melyek a tipikus vezetői hibák? Mely munkaszervezési szempontokat érdemes szem előtt tartani? Milyen jogi lehetőségeket kínál és kockázatokat jelent a közösségi média a munkáltatók számára?

Zártkörű előadásunk során gyakorlati példák, hazai és külföldi jogesetek segítségével járjuk körbe, hogy melyek a leggyakoribb vezetői munkaügyi hibák, legfontosabb jogi kockázatok, majd ajánlásokat teszünk azok elkerülésére.

Előadó:

Dr. Jádi Németh Andrea, LL.M. (Harvard), ügyvezető partner

Időpont: 2016. MÁJUS 11. 8:30 – 10:00

Helyszín: bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda, (1051 Vörösmarty tér 4.)

***

A szűk körű eseményre a helyek korlátozott számban állnak rendelkezésére, a részvétel regisztrációhoz kötött és részvételi díjas. Regisztrációját, kérjük, mielőbb jelezze a budapest@bpv-jadi.com címen vagy a +36 1 429 4000-es telefonszámon. 

Részvételi díj: 7 500 Ft + áfa / fő, melyet a regisztrációt követően küldött díjbekérő alapján kérünk előre átutalni. 

További információk: bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda | 06 1 429 4000 | budapest@bpv-jadi.com  

Dr. Parragi Edina Katalin előadása a GYMSKIK HR Konferenciáján

2016. április 7.

A munkahelyi környezet generálta jogi esetek és tanulságaik címmel tartott előadást dr. Parragi Edina Katalin, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda partnere a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (GYMSKIK) és a győri Széchenyi István Egyetem által szerevezett nagysikerű HR konferencián 2016. április 7-én. 

Edina az előadásában érintette többek között a munkabalesetre és foglalkozási megbetegedésre vonatkozó szabályozásokat, valamint a munkáltatók és munkavállalók kötelezettségeit és jogait. 

Jogi reggeli - vagyonjog & öröklési jog

Tisztelt Partnerünk!

A nagy érdeklődésre tekintettel a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda folytatja tavaly megkezdett sorozatát, és ezúton tisztelettel meghívjuk Önt valamint üzleti partnerét privát reggelinkre, ahol szűk körben, lényegre törően járjuk körbe a családi vállalkozásokat, vagyonjogot és öröklési jogot érintő témákat:

• A CSALÁDOM ÉS A CÉGEM

Hogyan hangoljam össze a cégem érdekeit a családom érdekeivel, mik lehetnek a főbb ütközési pontok és hogyan oldjuk fel ezeket?

• KÖSSÜNK HÁZASSÁGOT VAGY „CSAK” ÉLJÜNK EGYÜTT?

A házasság fennállásának, felbontásának vagy hiányának (élettársi kapcsolat) kihatásai a cégemre.  A családtagok jogai házasságban vagy élettársi kapcsolatban.

• MINDENT AZ ÖRÖKLÉSRŐL

Ki és mit örököl? Milyen megoldást nyújt egy végrendelet? Mi az a kötelesrész? Ki kell-e fizetni a család „fekete bárányát”?

• MI AZ A CSALÁDI ALKOTMÁNY

Mikor és miért lehet szükség rá? Mit szabályozhatunk az Alkotmányban?

***

A reggelik, amelyek mindkét alkalommal valamennyi fenti témát érintik, az alábbi napokon kerülnek megrendezésre: 

2016. ÁPRILIS 14. (9:00 – 10:30) 

2016. ÁPRILIS 27. (9:00 – 10:30)

Helyszín: bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda,

Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.

Előadó: Dr. Parragi Edina Katalin, családjogi szakjogász, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda partnere

A szűk körű eseményekre a helyek korlátozott számban állnak rendelkezésére, részvételi szándékát az Önnek megfelelő dátum feltüntetésével, kérjük, mielőbb jelezze a budapest@bpv-jadi.com címen vagy a +36 1 429 4000-es telefonszámon. 

 

További információk: 

bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda 

+36 1 429 4000

budapest@bpv-jadi.com

Irodánk is hozzájárult a Világbank Doing Business 2016 kiadványához

Irodánk szakértői évről évre részt vesznek a World Bank Group kiadványainak Magyarországra vonatkozó fejezeteinek megírásában. 

Büszkék vagyunk a Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency.kiadvány megjelenésére is, amelynek értékes tartalmához ügyvédeink is hozzájárultak

A riport letölthető az alábbi linken: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/An...

 

 

Dr. Horányi Márton a Jogi Fórum által szervezett Versenyjogi Konferencia előadói között

4 December 2015

Dr. Horányi Márton, a bpv JÁDI NÉMETH versenyjogi praxisának vezetője a Gazdasági Versenyhivatal elnökével közösen tartott előadást a kereskedelmet érintő versenyjogi szabályozások aktualitásairól a Jogi Fórum által szervezett Versenyjogi Konferencián Budapesten. 

Előadásában Márton többek között az elábbi témákat érintette: erőfölény vélelem az élelmiszer kiskereskedelemben; beszállítók és kiskereskedők közti kommunikáció: árazási kérdések; információcsere és adatszolgáltatás; hub & spoke ügyek; online értékesítést érintő versenyjogi fejlemények.

 

Jogi Reggeli sorozat az utódlásról

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda privát üzleti reggeli sorozatán vendégeink Dr. Parragi Edina Katalin, családjogi szakjogász vezetésével szűk körűen és lényegre törően járhatták körbe az öröklés, az utódlás témáját, valamint a családi vállalkozásokat érintő jogi kérdéseket. 

 

Dr. Jádi Németh Andrea részvétele a Knowledge Transfer Budapest rendezvényén

2015. November 25.

Dr. Jádi Németh Andrea a tudásmegosztás és az inkubációs programok jogi vonatkozásairól beszélt a Knowledge Transfer Budapest rendezvény panelbeszélgetésén, ahol Ilan Mor, Izraeli Nagykövet, Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója és Fülöp Márta, pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársa voltak Andrea társelőadói.

A rendezvény egy eseménysorozat része, melynek a Prezi House of Ideas ad otthont és célja, hogy egy nyílt fórumot teremstsen tudósok, diákok, üzletemberek és véleményvezérek számára a tudományos és üzleti világ nyílt és hatékony együttműködésének előmozdítása érdekében. A kezdeményezés az Amerikai Nagykövetség, az Izraeli Nagykövetség, a Svéd Nagykövetésg és Szekeres Csaba együttműködésének köszönhetően jött lére.  

 

Dr. Torma Éva Nikolett képviselte irodánkat a Lengyel-Német Jogi Fórumon

2015. November 22.

Irodánk meghívást kapott a 11. Lengyel-Német Jogi Fórumra, amely közel kétszáz nemzetközi jogász részvételével zajlott a lengyelországi Wroclawban. A kétnapos konferencián Dr. Torma Éva Nikolett, a bpv JÁDI NÉMETH ügyvédje előadást tartott a határokon átívelő jogi szolgáltatások gyakorlati aspektusairól. 

Partnereink részvétele a XXX. Vezérigazgatói találkozón

2015. október 9.

Dr. Garancsi Péter, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda partnere a „Valami Amerika” elnevezésű panelbeszélgetés résztvevő előadójaként beszélt az amerikai piacra lépés jogi aspektusairól, míg Dr. Jádi Németh Andrea, irodánk ügyvezető partnere a Versenyképességi kerekasztal moderátoraként vett részt a XXX. Jubileumi Vezérigazgató Találkozón.

Dr. Parragi Edina Katalin előadása a győri Enterprise Europe Network konferencián

2015. Október 1 .

Dr. Parragi Edina Katalin meghívott előadóként vett részt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Enterprise Europe Network Győr) által szervezett "Digitális generációk a nemzetközi és hazai munkaerőpiacon" című HR konferencián. 

Őszinte párbeszéd a családi vállalkozások utódlástervezéséről

2015. szeptember 23.
News images: 

Egyedülálló, nagy sikerű konferenciát szervezett a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda a családi vállalkozások utódlástervezéséről, ahol a rendezvény alcíméhez hűen - Őszinte párbeszéd a felelős családi vállalkozások utódlástervezéséről - prominens vendégek valóban őszintén osztották meg legszemélyesebb tapasztalataikat és gondolataikat a vállalkozások értékteremtése, értékmegőrzése és értékátadása terén. 

A panelbeszélgetésekre és szakértői hozzászólásokra alapuló fórum fővédnökei a legendás Zwack Unicum Nyrt-ét testvérével hatodik generációként vezető Zwack Izabella, és a világhírű KÜRT adatmentés mögött álló KÜRT Zrt-t testvérével alapító dr. Kürti Sándor voltak. Az esemény díszvendége Habsburg György főherceg volt, aki megosztotta a vendégekkel, mit jelent számára a családon belüli értékek, feladatok, felelősség és hagyományok átadása. A díszebédet megnyitó beszédében Habsburg György - aki számára a családnév felelősség is egyben - kifejtette számára a szülői példamutatás a legfontosabb.

A panelbeszélgetésen megható őszinteséggel vallottak a téma kapcsán személyesen is érintett prominens vendégek a saját vállalkozásuk utódlástörténetéről, az értékek átadásáról.

Zwack Izabella kiemelte a családi értékrend szerepét és, hogy véleménye szerint a családi vállalkozás a szenvedélyről és a gondoskodásról szól. Édesapjától megtanulta, hogy a végrendelkezés milyen fontos és bár ő volt az egyik legfiatalabb résztvevő a panelbeszélgetésekben, természetes könnyedséggel beszélt a végrendeletéről. Ezzel szemben Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek tulajdonosa azt emelte ki, az ő életében egy sorsfordító súlyos betegség hozta meg a fordulatot, mely után már teljesen másként tekint családjára és vállalkozására, valamint az utódlástervezés fontosságára.

Fontos üzenete volt a konferenciának, hogy az utódlástervezés nem csak a végrendelet és a váratlanul bekövetkezendő szomorú sorsfordulatok miatt fontos. Ahogy dr. Heidrich Balázs, a Budapesti Gazdasági Főiskola dékánja előadásában megfogalmazta, már egy cég alapításakor fontos elkezdeni az utódlástervezést, hogy az értékteremtő folyamatot az értékek megőrzése és átadása követhesse.

Dr. Kürti Sándor kifejtette amerikai üzleti tanulmányokat folytató diákok motivációját olvasva döbbent rá, hogy maradandót kell alkotnia az életében és ezt látja mindenkiben, aki a panelbeszélgetéseken részt vettek. Ő és testvére a KÜRT Zrt. alapításakor édesanyjuknak akartak megfelelni és mindig ez járt a fejükben. Akkor is, amikor első bevételükből iskolát alapítottak. A cég vezetésébe fia, Kürti Tamás is bekapcsolódott, aki a KÜRT Akadémia vezetésében teljesedik ki igazán.

A beszélgetések során felmerült a kérdés vajon, jó-e a gyermekeknek, ha rájuk bízzák az elődeik kemény munkája során felépített vállalkozást és vajon hogyan lehet biztosítani, hogy saját motivációja és sikerélménye is legyen az utódoknak. Jaksity György, a Concorde Csoport alapítója, igazgatóságának elnöke, a Budapesti Értéktőzsde egyik alapítója kifejtette, cselekvőképtelen gyermekei mellett kiemelten fontosnak tartja az értékmegőrzést és átadást, ám véleménye szerint nem célravezető egy vállalkozás átadása az utódnak olyan módon, hogy az könnyedén az ölébe hullik, ezért ő fontosnak tartja a civil szféra felé közeledést, az értékátadás alapítványok útján történő biztosítását.

Több résztvevő is hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos, hogy az utódok csakis saját elhatározásukból döntsenek úgy, hogy bekapcsolódnak a családi vállalkozásba. S. Hegyi Lucia, magyar divatvilág meghatározó alakja, a Luan by Lucia Divatház alapítója és vezető tervezője és dr. Losó József, a MIRELITE MIRSA Zrt. igazgatósági elnöke, valamint Pintér Katalin, a Gerbeaud Gasztronómia ügyvezető igazgatója is kifejtette, gyermekeik kizárólag saját akaratukból döntöttek úgy, szeretnének beletanulni a vállalkozás vezetésébe. Míg dr. Losó József teljesen átadta cége vezetését gyermekeinek, S. Hegyi Lucia mellett lánya, Sümeghy Claudia aktívan vesz részt a vállalkozás vezetésében és fiatalos lendületükkel új irányokat és fejlesztéseket hoznak a cég irányításába. Pintér Katalin gyermekei pedig legújabb családi vállalkozásuk, az Émile étterem vezetésében már szinte teljesen szabad kezet kapnak, ám mindig bízhatnak Katalin sokéves tapasztalatából eredő szakértői támogatására és óvására.

A családi vállalkozások utódlástervezésének lényeges elemét emelte ki dr. Virág Judit, a Virág Judit Galéria tulajdonosa, a magyar műkereskedelem hazai megteremtője és Debreczeni Mónika, a nemzetközileg is elismert Vylyan pincészet vezetője. Míg Virág Judit elmondta, egyik lánya aktívan bekapcsolódott már a galéria vezetésébe, az utódlástervezés kapcsán lényeges kérdés, hogy a más családnevet viselő lánya hogyan tudná esetlegesen majd továbbvinni az alapító nevével és személyével egybeforrt galériát és aukciósházat. Ennél azonban még fontosabb kérdésnek tartja dr. Virág Judit, hogy az évtizedek során szerzett tudást és információt, „know-how”-t, amely tulajdonképpen legnagyobb részben csupán írásos lenyomat nélkül az alapító fejében és emlékezetében létezik hogyan is tudja továbbadni lányának.

Debreczeni Mónika is kifejtette, hogy annak idején, mikor férje megalapította a pincészetet tudatosan választotta a Villány középkori nevét takaró Vylyan-t, hogy az utódok neve a márkanévre tekintettel ne okozzon bonyodalmat. A birtokigazgató elmondta, hogy alapító férjét mindig is nagyon foglalkoztatta az utódlás kérdése és sokat beszélgettek a témáról. Mégis, mikor Debreczeni Pál tragikus hirtelenséggel elhunyt, végrendelet hiányában feleségére évekig elhúzódó örökösödési per várt. Mónika is kiemelte, tudja, hogy tudatosan foglalkoznia kell a kérdéssel neki is és az évek során megtanulta, hogy nagyon fontos a külső szakértők segítsége az utódlástervezésben.

Szabó Antal, a családi vállalkozásból mára a legnagyobb hazai festékgyárrá vált Poli-Farbe ügyvezető igazgatója és tulajdonosa szintén kiemelte a külső szakértők szerepét. Mára elérte, hogy olyan management vezeti a vállalkozást, hogy a tulajdonos nélkül is képes (lenne) tovább működni és fejlődni. Gyermekei mindeddig nem kapcsolódtak be aktívan a vállalkozás vezetésébe, de az ügyvezető kiemelten fontosnak tartja, hogy az értékrendet továbbvigyék, melynek csupán egy szelete a vállalkozás.

Dr. Parragi Edina Katalin, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda családjogi szakjogásza a konferencián hangsúlyozta a családi vállalkozások sikeres utódlástervezése és annak sikeres megvalósítása, lehetőséget és biztos alapot teremt nem csupán az érintett családok, de a társadalom és a gazdaság számára egyaránt, az ügyvédi iroda ezért is elkötelezett a téma iránt és nyújt személyre szabott magas színvonalú jogi segítséget a vállalkozásoknak. 

***

A konferencián felszólaló szakértőink előadásait az alábbi linkeken letölthetik, Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub elnökének prezi előadását pedig az alábbi linken megtekinthetik. 

Értékmegőrzés generációkon át - 2015. szeptember 23.

A hazai családi vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások sikeres jövőjének megalapozása érdekében párbeszédet kezdeményezünk.

Tisztelettel meghívjuk a 2015. szeptember 23-án tartandó díszebéddel egybekötött fórumunkra, ahol prominens vendégeink osztják meg személyes tapasztalataikat a vállalkozások értékteremtése, értékmegőrzése és értékátadása terén.

Bízunk benne, hogy Önt is a résztvevők között köszönthetjük, a jelentkezéshez szükséges regisztrációs lapot erre a linkre kattintva letöltheti. 

Üdvözlettel:

bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda

Együttműködő partnerünk: 

Támogatóink:

PROGRAM

08.30 –  09.00 Érkezés és regisztráció

09.00 –  09.05 Köszöntő

Dr. Jádi Németh Andrea, LL.M., a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvezető Partnere

09.05 –  09.15 Az utódlástervezés jogi aspektusai

Dr. Parragi Edina Katalin, címzetes egyetemi docens, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda Partnere, családjogi szakjogász

09.15 –  09.25 Európai családi vállalkozások utódlástervezése - INSIST kutatási eredmények

Dr. Heidrich Balázs, habil, PhD, dékán, BGF Pénzügyi és Számviteli Kar

09.25 –  10.25 I. PANELBESZÉLGETÉS: Utódlástervezés - személyes tapasztalatok

Résztvevők:

DEBRECZENI MÓNIKA, Vylyan Pincészet

SZABÓ ANTAL, Poli-Farbe Kft.

JAKSITY GYÖRGY, Concorde Csoport

DR. VIRÁG JUDIT, Virág Judit Galéria

DR. LOSÓ JÓZSEF, MIRELITE MIRSA Zrt.

A beszélgetés moderátora: Mátrai Gábor, Human Excellence

10.25 – 10.30 Cégértékesítés mint exit stratégia

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója

10.30 – 10.35 Generációk együttélése a családi vállalkozásokban

Szűts Ildikó, az Országos Humánmenedzsment Egyesület elnöke

10.35 – 10.40 Jövőteremtés és értékmegőrzés

Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub elnöke

10.40 – 11.00 KÁVÉSZÜNET

11.00 – 12.00 II. PANELBESZÉLGETÉS: Utódlástervezés - személyes tapasztalatok

Résztvevők:

KÜRTI SÁNDOR, KÜRT Zrt.

ZWACK IZABELLA, Zwack Unicum Nyrt. 

PINTÉR KATALIN, Gerbeaud Gasztronómia Kft.

S. HEGYI LUCIA, Luan by Lucia Divatház

MOLNÁR FERENC, Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft.

A beszélgetés moderátora: Dr. Parragi Edina Katalin, bpv JÁDI NÉMETH

12.00 – 12.05   A Nemzeti Befektetési Ügynökség a hazai családi vállalkozások szolgálatában!

Heffner Róbert, Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)

12.05 – 12.10   Családi vállalkozás = családi pénzügyek?

Katona Ildikó, az MKB Bank vezérigazgató-helyettese

12.10 – 12.15   Értékteremtés tőkepiaci tranzakciókkal

Siklósi Zoltán, az Invescom ügyvezető igazgatója

12.15– 12.20   Tudatos tervezés a kiszámíthatatlanra - az életbiztosítás szerepe a családi vállalkozásoknál

Dr. Zolnay Judit, a MetLife Biztosító Zrt. Vezérigazgatója

12.20 – 12.30   Záró gondolatok 

Dr. Parragi Edina Katalin, címzetes egyetemi docens, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda Partnere, családjogi szakjogász

12.30 – 14:00 DÍSZEBÉD 

DíszvendégünkHabsburg György

Kürti Tamás (Kürt Akadémia) és Varga Szabolcs (Bank Gutmann Magyarország) bemutatják a Bank Gutmann Kelet-Közép-Európa legkiválóbb Családi Vállalatai számára kiírt díját

G. F. Händel: Passacaglia

Előadják: Éva Simic-Németh, gordonkaművész, a Klagenfurti Szimfonikus Zenekar szólócsellistája és Orfej Simic, a Klagenfurti Szimfonikus Zenekar hegedűművésze

Kisorsoljuk a rendezvény támogatói által felajánlott értékes nyereményeket

A díszebéd menüjét ide kattintva megtekintheti.

A Panelbeszélgetés meghívott vendégei

Debreczeni Mónika

 Debreczeni Mónika, a Vylyan Pincészet birtokigazgatója 2004-ben vette át a nemzetközileg is elismert borászat irányítását, miután férje, a birtokalapító Debreczeni Pál tragikus hirtelenséggel elhunyt. Közgazdaságtudományi és szakfordítói végzettségével már a birtok születésétől fogva kivette a részét a családi vállalkozás ügyvitelében, kezdetben a marketing és külpiaci kommunikáció valamint a kereskedelmi rendszer kialakítása volt a feladata. 2003-ban nemzetközi borászati szakirányú diplomát szerzett Londonban. Mónika irányítása alatt a borászat továbbfejlődött, sorra nyerte a nemzetközi díjakat és a hazai piacon is tovább öregbítette hírnevét.

Jaksity György

Jaksity György a Concorde Csoport alapítója, igazgatóságának elnöke, a Budapesti Értéktőzsde egyik alapítója, 2007-ben az év üzletemberének választották, a Financial Times által összeállított 25 legígéretesebb fiatal európai üzletember listájára is felkerült. Nagy hangsúlyt fektet a fiatal kollégák mentorálására, cégvezetői szerepre történő felkészítésére. Vállalatvezetői, oktatói és tanácsadói tevékenysége mellett számos jótékonysági programban vesz részt, a társadalmi és egészségügyi, valamint szociális területeken túl a kulturális szcénának, azon belül pedig a kortárs képzőművészetnek is kiemelt figyelmet szentel. Többek között az ő nevéhez fűződik a Mosoly Otthon Alapítvány elindítása. Hitvallása: „Bármivel foglalkozom, figyelembe veszem, hogyan hat a tevékenységem a környezetemre.”

 Dr. Losó József

Dr. Losó József, a MIRELITE MIRSA Zrt. igazgatósági elnöke 2003-ban vásárolta meg egy albertirsai hűtőüzem részvényeit, majd fokozatos bővítéssel, és az országban széles ismertségnek örvendő MIRELITE brand megvásárlásával újjáélesztett egy 65 éves tradíciós márkát. 2012-ben vonult vissza a vállalkozás operatív ügyeinek intézésétől, azóta az igazgatóság elnöki tisztét tölti be, ugyanebben az évben az „Év Vállalkozója” díjat is elnyerte. A cég vezetését egyik lánya, Dr. Losó Adrienn és fia, Losó Viktor viszik tovább.

 Molnár Ferenc

 Molnár Ferenc, a Hungarikummá nyilvánított Ilcsi Szépítő Füvek tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Édesanyja, Molnár Dánielné, Ilcsi néni 1958-ban kezdte pályafutását, majd a több mint negyedszázados tapasztalatra építve 1984-ben együtt alapították meg az Ilcsi Szépítő Füvek Kft.-t, melynek termékeit mára már több mint 40 országban forgalmazzák. Molnár Ferenc édesanyjától kapott oktatás és mentorálás révén folyamatosan egyre nagyobb szerepet vállalt a cég szakmai és fejlesztési munkáiban, majd miután Ilcsi néni teljesen visszavonult és élvezte a nagymamák és dédnagymamák mindennapos örömét, ő vette át a cég irányítását és fejlesztését.

 Pintér Katalin

Pintér Katalin az Onyx éttermet és a Gerbeaud cukrászdát is üzemeltető Gerbeaud Gasztronómia Kft. ügyvezető igazgatója és többségi tulajdonosa. 17 évesen véletlenül csöppent a vendéglátó szakmába, azóta szinte folyamatosan ebben az iparágban dolgozik. 11 évvel ezelőtt a teljes vagyonát kockára tette, hogy tulajdonostársaival sajátjaként üzemeltethesse a Gerbeaud cukrászdát.  Egy merész álmot megvalósítva 7 évvel ezelőtt megnyitották az Onyx éttermet.  Fia és lánya is a cégnél dolgozik.  Gyermekeit tudatosan készíti fel az utódlásra.

S. Hegyi Lucia

S. Hegyi Lucia három évtizede a magyar divatvilág meghatározó alakja, a Luan by Lucia Divatház alapítója és vezető tervezője. Üzleti vállalkozásában kezdetek óta társa és támasza férje, pár éve lányuk is bekapcsolódott a közös munkába. Vezető tervezőként úgy véli, hogy kötelessége példát mutatni és az általa felhalmozott tudást és tapasztalatot átadni a soron következő nemzedéknek.

Szabó Antal

 Szabó Antal a családi vállalkozásból mára a legnagyobb hazai festékgyárrá vált, sokszoros Magyar Termék Nagydíjas Poli-Farbe ügyvezető igazgatója és tulajdonosa. Az 1989-ben indult vállalkozás példátlan fejlődésen ment keresztül, melynek során kiemelt szerepe volt a külső szakértői segítségnek. A mára a legnagyobb hazai festékgyárrá vált vállalkozás alapítója különös figyelmet fordít a külső környezetre, az értékátadás és értékmegőrzés alternatív és emberközeli formáira.

Dr. Virág Judit

Dr. Virág Judit, a magyarországi műkereskedelem ikonikus alakja. 1997-ben férjével, Törő Istvánnal együtt alapította meg a Virág Judit Galériát és Aukciósházat, melyről legmerészebb álmaikban sem gondolták, hogy a piac egyik meghatározó vállalkozásává válik. Sikerük titkának azt tartja, hogy elsőként látta meg egy területben az ott rejlő lehetőséget, ezt követően pedig a hosszú évtizedek alatt kivívták a hazai és nemzetközi vevők bizalmát. Három lánya közül az egyik művészettörténész, aki a galéria vezetésébe is bekapcsolódott.

 A rendezvény fővédnökei:

Zwack Izabella

 Zwack Izabella a Zwack Unicum Nyrt. résztulajdonosa, igazgatóságának tagja. 2008-ban hatodik generációként vették át testvérével a stafétabotot édesapjuktól, Zwack Pétertől. Elmondása szerint sosem volt kérdés, hogy ők viszik tovább a céget, a márka és a közös munka mindig is az egész család szívügye volt. Izabella a legendás vállalkozás vezetése mellett saját nevével fémjelzett borkereskedése élén kiemelkedő feladatának tekinti a tokaji bor régi, világra szóló hírnevének visszaállítását az új magyar borász generációra építve.

és

 Kürti Sándor

 Kürti Sándor a Hungarikummá nyilvánított Kürt Adatmentés atyja, a KÜRT Zrt. alapító elnöke és tulajdonosa, testvérével, Kürti Jánossal 1989-ben alapították, a KÜRT Zrt.-t, mely mára az adatmentési világpiac meghatározó szereplőjévé vált. 2002-ben Németországban, 2004-ben Ausztriában, 2007-ben Dubaiban és az USA-ban alapítottak leányvállalatot. Sándor mellett fia, Tamás és a 90-es években a céghez huszonévesen adatmentőként csatlakozó Kmetty József „belenőttek” a vezetői szerepbe, így ma már Sándor szinte alig foglalkozik a vállalat operatív irányításával.

További információk és jelentkezés:

bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda

+36 1 429 4000

budapest@bpv-jadi.com 

Divatjogi és Munkajogi előadások

Dr. Francis-Hegedűs Veronika, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ügyvédje a Nemzeti Divatliga közgyűlésén tartott előadást a divatszakmát érintő jogi kérdésekről, míg Dr. Nagy Anikó, ügyvédjelölt az Országos Humánmenedzsment Egyesület által külföldieknek szervezett workshopon munkajogi kérdésekről beszélt nemrégiben. 

Nyílt nap a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Irodában

Rangos elismerés a Legal 500 EMEA 2015 rangsorban

2015. április 9.

Nagy örömmel számolunk be róla, hogy irodánk öt szakterületen is előkelő helyezést ért el a Legal 500 2015. évi EMEA rangsorában. Továbbá Garancsi Péter (Projects and energy; Corporate M&A) és Jádi Németh Andrea (Corporate M&A) területeken kiemelten ajánlott ügyvédekként szerepelnek az idei listán. Ezúton is szeretnénk megköszönni ügyfeleink és partnereink bizalmát, melynek köszönhetően jogi szolgáltatásainkat évről-évre a világ legrangosabb nemzetközi jogi kiadványai is ajánlják. 

Ajánlott szakterületek: 

• Versenyjog

• Társasági jog/ Egyesülések és Vállalati felvásárlások

• Munkajog

• Energiajog

• Ingatlanjog

A The Legal500 sorozat immáron 27 éve adja közre a jogterületet bemutató átfogó, részletekre kiterjedő és alapos kutatásokon nyugvó világméretű sorozatát a jogi szolgáltatást nyújtó irodákról.

Elismert versenyjogász érkezik a Baker & McKenzie-től a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda Versenyjogi praxisának élére

2015. április 8.

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda örömmel jelenti, hogy új partnerrel bővült a csapata, miután Dr. Horányi Márton a versenyjogi csoport vezetőjeként csatlakozott az irodához. Márton rendkívül tapasztalt és nemzetközileg elismert versenyjogász, érkezése a legkiemelkedőbb szakmai színvonalú jogi tanácsadás biztosítéka a versenyjog területén.

Márton több mint 10 éves versenyjogi tapasztalattal rendelkezik. Mielőtt a bpv JÁDI NÉMETH csapatához csatlakozott, a Baker & McKenzie budapesti és düsseldorfi irodájában dolgozott, ezt megelőzően a közigazgatásban (Európai Bizottság Jogi Szolgálata, Brüsszel) valamint az akadémiai szférában (Europa-Institut, Saarbrücken, Németország) is értékes gyakorlatot és magas szintű elméleti ismereteket szerzett. Kifejezetten a magyar és EU versenyjogi terület szakértője, kiemelkedő szaktudással és átfogó tapasztalattal rendelkezik kartell ügyletekben, erőfölényes ügyekben és összefonódásokban, továbbá rendszeresen lát el képviseletet a Gazdasági Versenyhivatal, az Európai Bizottság és a hazai, valamint az EU bíróságok előtt.

Márton disztribúciós és állami támogatásokkal kapcsolatos ügyekben is gyakran eljár, és elismert szakértőként segíti ügyfeleit hatékony megfelelőségi (compliance) rendszerek kiépítésében. Nagy hazai és multinacionális cégek jogi képviselője; különleges szakértelemmel rendelkezik a gyógyszeripar, a kiskereskedelem, az energia szektor, az IT/Telekommunikáció valamint az autóipar területén. Márton a Pázmány Péter Katolikus Egyetem posztgraduális versenyjogi képzésének oktatója és rendszeresen publikál elismert versenyjogi folyóiratokban.

Dr. Horányi Márton elmondta: „Örömmel csatlakozom a bpv JÁDI NÉMETH sikeres csapatához és nagy lehetőségként tekintek az iroda Versenyjogi praxisának továbbépítésére. Izgalommal tölt el, hogy az iroda által tagja lehetek a bpv LEGAL nemzetközi tanácsadói gárdájának és bizakodva várom, hogy hazai és külföldi kollégáimmal együttműködve ügyfeleinknek kiemelkedő minőségű, versenyképes jogi tanácsadást nyújtsunk.”

Dr. Jádi Németh Andrea, az iroda Ügyvezető Partnere hozzátette: „Irodánk versenyjogi ügyekben továbbra is a legmagasabb szintű jogi szolgáltatások nyújtása mellett kötelezte el magát s, ezért különösen nagy öröm számunkra, hogy Mártonnal együttműködhetünk. Biztosak vagyunk abban, hogy kiemelkedő szaktudása, precizitása, rendkívül ügyfélorientált munkastílusa versenyjogi praxisunk elismertségét, színvonalát tovább emeli.”

Szakmai együttműködés a Pécsi Tudományegyetemen működő Óriás Nándor Szakkollégiummal

Szakmai partnerünk, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának legkiválóbb hallgatóit támogató Óriás Nándor Szakkollégiummal kötött együttműködés keretében Irodánk gyakornoki hely biztosításával járul hozzá a korszerű és legmagasabb színvonalú gyakorlati tudás elsajátításának lehetőségéhez. 

Jádi Németh Andrea „Highly Commended“ külön elismerést kapott

2015. március 14.

Nagy büszkeséggel tudatjuk, hogy Jádi Németh Andrea a „Highly Commended” külön elismerést kapta a rangos The Lawyer magazin az Év Európai Ügyvezető Partnere díj kategóriában. E nemzetközi kitüntetés irodánk egész csapatának különleges elismerést és inspirációt jelent, hogy továbbra is a legmagasabb színvonalon szolgáljuk ügyfeleinket.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak és a jelölteknek. 

Nagysikerű pódiumbeszélgetés Magyarország, a német vállalatoknál betöltött központi szerepéről

2015. március 5.
News images: 

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda örömmel fogadta a vendégeket a teltházas rendezvényén, melynek központi kérdése az volt, hogyan lehet Magyarország német vállalatok régiós központja. 

A német húzóágazatok képviselői jelentős mértékben járulnak hozzá a nemzeti  gazdaságunk fejlődéséhez. A magas színvonalú képzés, a földrajzi  adottságok és kulturális nyitottság, az innováció és a stratégiai gondolkodás mellett a  hazai jogi szabályozás egyes területeinek is köszönhető ez a példátlan fejlődés. De mi a következő lépés? Hogyan lehet Magyarország megkülönböztetett partner a tudásközpontú tevékenységek, kutatás/fejlesztés területén is? Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat a panelbeszélgetés meghívott résztvevőinek segítségével. A pódiumbeszélgetés meghívott vendégei voltak: Fábián Ágnes, a HENKEL Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Javier González Pareja, Robert Bosch Kft Ügyvezető igazgatója, Prőhle Gergely, nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár és Peter Inzenhofer, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara alelnöke, a Hirschmann Car Communication Kft ügyvezető igazgatója.  

A meghívott vendégek mindannyian egyetértettek abban, hogy Magyarország komoly lehetőségeket kínál a német vállalatok számára, hogy azok régiós központokat hozzanak létre az országban és hogy az elmúlt időszakban több szempontból is javulást tapasztalhattunk. Azt is fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a javuláshoz nagymértékben hozzájárultak ezen vállalatok, maguk is.

Habár mindenki örömmel fogadja a pozitív változásokat, abban is egyetértés született, hogy a bizonyos területeken szükség van további fejlesztésekre – például az új szabályozások végrehajtásában.  A német vállalatok képviselői egyetértettek abban, hogy nem csupán több időre lenne szükségük bizonyos szabályozási változtatásoknál a felkészülésre, de a kormánnyal történő konzultáció erősítésére is nagy igény van.

A beszélgetés alapján további befektetések várhatóak a német vállalatoktól Magyarországon, de ahhoz, hogy még jobb befektetési célpont legyünk, további intézkedések szükségesek a jogbiztonság és a kiszámíthatóság érdekében.

bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Irodáról

Felismerve a német befektetők jelentős és egyre növekvő szerepét a hazai gazdaságban és a fenntartható tudás alapú társadalomban, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda megalkotta a német praxisát. 2015 februárjában Partnerként csatlakozott az Irodához Dr. Marc-Tell Madl, a német praxis vezetője. Dr. Madl német és magyar ügyvéd több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a német, osztrák és svájci befektetők régiós támogatásában. Tapasztalatával, mélyreható piaci ismereteivel és a német ügyvitelben szerzett rutinjával hozzájárul, hogy a bpv JÁDI NÉMETH német nyelvű ügyfeleinek elsőrangú jogi szolgáltatásokat nyújtson. 

Exkluzív pódiumbeszélgetés 2015 március 4-én

MAGYARORSZÁG mint régiós kiválósági központ a német vállalatok számára

 A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda szeretettel várja Önt az alábbi exkluzív panelbeszélgetésre és az azt követő állófogadásra.

A német húzóágazatok – az autó és gépipar képviselői jelentős mértékben járulnak hozzá a nemzeti  gazdaságunk fejlődéséhez. A magas színvonalú képzés, a földrajzi  adottságok és kulturális nyitottság, az innováció és a stratégiai gondolkodás mellett a  hazai jogi szabályozás egyes területeinek is köszönhető ez a példátlan fejlődés. De mi a következő lépés? Hogyan lehet Magyarország megkülönböztetett partner a tudásközpontú tevékenységek, kutatás/fejlesztés területén is? Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat szakértő előadóink és a panelbeszélgetés meghívott résztvevőinek segítségével.  

A panelbeszélgetés meghívott résztvevői: 

PETER INZENHOFER
a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara alelnöke, a Hirschmann Car Communication Kft ügyvezető igazgatója
  
FÁBIÁN ÁGNES
a HENKEL Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója
 
JAVIER GONZÁLEZ PAREJA
a Robert Bosch Kft Ügyvezető igazgatója 
 
PRŐHLE GERGELY 
nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár 

 

Moderátor: Dr. Marc-Tell Madl, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda német ügyfélcsoport vezetője

Helyszín: Andrássy Egyetem, Tükörterem, 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3

Időpont: 2015. március 4. (szerda) 18:00-20:00

Regisztráció: budapest@bpv-jadi.com vagy +36 1 429 4000 február 25-ig. 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a rendezvény német nyelvű lesz, amennyiben angol szinkrontolmácsot szeretnének igényelni, kérjük a regisztráció során jelezzék. 

 

A német praxist vezető új Partnerrel bővült a bpv JÁDI NÉMETH csapata

2015 Február 18.

A német befektetők jelentős szerepet vállalnak a magyar gazdasági életben és a tudás alapú társadalom erősítésében hazánkban.  A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ezt felismerve döntött a német praxis életre hívása mellett, mely stratégiai fontossággal bír.

Dr. Marc-Tell Madl Partnerként, a német praxis vezetőjeként csatlakozott a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda csapatához, széles körben elismert német és magyar ügyvéd, aki több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a német, osztrák és svájci befektetők régiós támogatásában. Marc-Tell németnyelvű ügyfelekkel történő együttműködésében szerzett példa nélküli tapasztalata, rutinja és hozzáértése garantálja, hogy a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda elsőrangú jogi szolgáltatást nyújt a piac ezen szegmensében is. 

Marc-Tell szakértőnek számít a társasági és kereskedelmi jog minden területén beleértve a nemzeti és nemzetközi M&A, a határokon átnyúló egyesülések, IT szolgáltatási megállapodások, gyártási, szállítási és forgalmazási szerződések ügyeit, ezen felül privát jogi szolgáltatásokat is nyújt vagyonkezelés területén. 

Jádi Németh Andrea, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda Ügyvezető Partnere a hír kapcsán kiemelte, hogy a „tartós fejlődés érdekében eljött az ideje, hogy irodánk elismert szakértelmét erős német oldallal támogassuk meg. Rendkívül színes ügyfélkörünknek minden körülmények között, személyre szabott, magas színvonalú, üzleti gondolkodású megközelítésre épülő komplex jogi szolgáltatást nyújtunk, mely alkalmazkodik ügyfelünk egyedi igényeihez. Irodánk egyik célkitűzése, hogy egyfajta hidat képezzünk a német nyelvű cégek számára hazánkban, és jelen bejelentésünk is azt bizonyítja, hogy ennek érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk.”

A német praxis az iroda részét képezi, mindennapi működését teljes körűen támogatják a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda német anyanyelvű munkatársai mind adminisztratív mind pedig szakértői területen. 

Dr. Marc-Tell Madl Németországban és az Egyesült Királyságban folytatta jogi tanulmányait. Ph.D, fokozatát nemzetközi gazdasági jogból, LL.M. fokozatát banki és pénzügyi jogból szerezte a University of London-on, ezen felül szintén banki specializációban elvégezte az MBA tanulmányait SOAS-on. 

Mielőtt a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Irodához csatlakozott, Marc-Tell nagy nemzetközi ügyvédi irodáknál dolgozott Németországban, Magyarországban és az Amerikai Egyesült Államokban. 1999 és 2003 között egy vezető német jogi, könyvvizsgáló és adótanácsadó cég ügyvezető partnere volt Budapesten. Majd a Reti, Antall & Madl LANDWELL-nél eltöltött 5 év után 2008-ban Ukrajnában majd 2011-ben Pozsonyban átvette a PwC jogi csoportjának irányítását. A Német - Magyar Jogi Társaság Igazgatótanácsának tagja, melynek évekig elnöke is volt.  Dr. Marc-Tell Madl folyékonyan beszél németül, angolul és magyarul. 

 

Irodánk szakértőinek segítségével újulnak meg az Opten munkajogi iratmintái

2015 február 9.

Megújuló szakértői támogatás az üzleti és jogi információs piacon

Bővülő jogi szakmai anyagokkal segíti az üzleti élet szereplőit az online jogi adatbázisba integrált iratmintatár. Az Opten jogi szakkiadó és a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda együttműködésével folyamatosan frissülő, naprakész, minőségi munkaügyi dokumentumtárat érhetnek el gazdasági szervezetek. 

A gyakran változó jogszabályi környezetben elengedhetetlen a minőségi, naprakész jogi adatbázisok használata. Ennek biztosítása érdekében működik együtt az Opten jogi szakkiadó és a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda az OptiJUS elektronikus jogi adatbázis Iratmintatárának munkajogi dokumentumainak aktualizálásában.

Az együttműködésben a gazdasági szervezetek döntési folyamatait támogató innovatív megoldásokban szerzett évtizedes tapasztalat és a prémium jogi szolgáltatások mögött húzódó megbízható szakértelem egyesül.

Dr. Jádi Németh Andrea, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ügyvezetője elmondta: „Irodánk elismert munkajogi praxisa széles skálát lefed. Amellett, hogy ügyfeleinknek többek között ezen a területen is komplex jogi szolgáltatást nyújtunk, közreműködtünk az első hazai interaktív munkajogi képzési csomag kifejlesztésében, most pedig örömmel vállalkoztunk a munkajogi iratmintatár frissítésre.”

Tóth Tamás, az Opten Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: „Ügyfeleink bizalmát csakis folyamatos magas színvonalú szolgáltatásainkkal tarthatjuk meg és nyerhetjük el, melyhez kulcsfontosságúnak tartjuk az elismert szakemberekkel történő együttműködést, hiszen csakis így tudunk naprakész, pontos és minőségi adatokra épülő rendszereket fenntartani.”

Az OptiJUS jogi adatbázis és a Nagy Iratmintatár modul elérhető és ingyenes hozzáféréssel kipróbálható a www.opten.hu oldalon keresztül.

Jádi Németh Andrea a jelöltek között a The Lawyer magazin az ÉV EURÓPAI ÜGYVEZETŐ PARTNERE kategóriájában

2015 január 12.

Örömmel jelentjük, hogy a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ügyvezető partnere, Jádi Németh Andrea az egyike azon hat jelöltnek, akik az idei évben elnyerhetik a rangos The Lawyer magazin Az Év Európai Ügyvezető Partnere díját.

A szervezők elmondása alapján a díjat olyan kiemelkedő vezetőnek ítélik oda, aki „határozott jövőképpel rendelkezik és megbízható, felelős döntésekkel irányítja irodáját.” 

Jádi Németh Andrea a jelölés kapcsán elmondta, „nagyon megtisztelő volt, hogy az elmúlt években hazánk ügyvédei és irodái között csapatunkat a legkiválóbbak között tartották számon. Európai szinten a legjobbak között lenni azonban minden álmunkat felülmúlja.” Hozzátette: “a jelölés a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda egész csapata számára komoly elismerés és egyben további inspiráció, hogy a helyi jogszabályok mélyreható ismeretével, kiemelkedően személyre szabott szakmai tanácsainkkal a legmagasabb nemzetközi színvonalon segítsük ügyfeleinket.” 

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda szeretné megköszönni ügyfeleinek és partnereinek a bizalmat és a sikeres együttműködést, melynek köszönhetően az iroda a világ vezető jogi rangsoraiban évről évre helyet kap.  

A jelöltekről illetve a díjról további információ ide kattintva érhető el angol nyelven. 

 

 

Boldog Karácsonyt és eredményekben, örömökben gazdag új évet kívánunk!

2014. december 19.

Irodánk is hozzájárult egy kívánság teljesüléséhez

2014. december 4.

2014 decemberében irodánk teljesítette a 8 éves Krisztián kívánságát, melyet a Csodalámpa Alapítványon keresztül valósítottunk meg. Krisztián második osztályos, aranyos, jó kedélyű, beszédes, közvetlen kisfiú. Kívánsága egy laptop volt. Nagyon-nagyon vágyott rá, azt mondta, hogy sok mindent szeretne rajta csinálni, többek között „netezni”, rajzolni, játszani. Az anyukája hozzátette, hogy bízik benne, hogy a tanulásban is nagy segítségére lesz Krisztiánnak a laptop. Krisztián először megszeppenve fogadta a meglepetést, utána viszont óriási vigyorral az arcán vette ölébe ajándékát, és alig várta, hogy bekapcsolhassa.

A CSODALÁMPA közhasznú alapítvány célja életet veszélyeztető betegségben szenvedő 3 és 18 év közötti gyerekek egy-egy saját kívánságának teljesítése.

 

 

Exkluzív kelta karácsonyi fogadás

News images: 

Nagy sikert aratott az iroda barátai és partnerei körében a bpv JÁDI NÉMETH exkluzív karácsonyi fogadása, melyet Magyarország ír nagykövetének védnökségével rendeztünk decemberben. 

Hangulatos ünnepséggel zártuk az évet és nagy megtiszteltetés, hogy a hazai kulturális, üzleti, tudományos és diplomáciai világ neves képviselőit – többek között a francia nagykövetet, a dán és az amerikai nagykövetség képviselőit, valamint a Magyar-Finn Kereskedelmi Társaság és az Ír-Magyar Üzleti Kör képviselőit is - vendégeink között tudhattuk. 

Dr. Jádi Németh Andrea az AmCham második alelnöke

2014. december 3.

Irodánk ügyvezető Partnerét, Dr. Jádi Németh Andreát választották meg a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara második alelnökének két éves időszakra, a december 3-án megtartott éves közgyűlésen. Gratulálunk az új elnöknek, Pongrácz Ferencnek és az új Igazgatósági tagoknak.

http://www.amcham.hu/new-president-and-board-elected-at-the-25th-annual-general-assembly

Dr. Jádi Németh Andrea előadása a Joint Venture Szövetség adatvédelmi konferenciáján

2014. november 3.

Adataink védelme, titkaink kezelése - Merre tart a jogi szabályozás a XXI. század elején? címmel tart előadást Irodánk ügyvezető partnere, Dr. Jádi Németh Andrea 2014 november 6-án a Joint Venture Szövetség Fókuszban az adatvédelem elnevezésű szakmai konferenciáján.

 A rendezvény részletes programja megtalálható erre a linkre kattintva. 

Nők Lapja beszélgetés Dr. Jádi Németh Andreával - Tenni kell az álmokért

2014. július 16.

A Nők Lapja 2014. július 16-i számában megjelent írást itt olvashatja:

Irodánk a Euromoney Women in Business Law Award 2014 díj nyertese

2014. június 25.

Irodánk nyerte el a Euromoney European Women is Business Law Award 2014 díját, „Hazájában a legjobb – Magyarország” kategóriában. A díjakat ünnepélyes keretek között június 18-án adták át Londonban. A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda teljesítményében a Euromoney LMG értékelése az innovatív jogi megoldásokat emelte ki. Megtiszteltetés számunkra, hogy ügyvédeink elhivatottsága a 2013. évet követően második alkalommal kap ily módon szakmai elismerést. 

Dr Andrea Jádi Németh, LL.M. (Harvard) irodavezető partner: “Ez a díj csapatunk kiemelkedő eredménye, amely az innovatív jogi megoldásokkal és az üzleti szemléletű megközelítéssel párosuló szaktudásunkra irányítja a figyelmet. Köszönjük ügyfeleinknek az ügyvédeink és jogi szolgáltatásaink irányában megnyilvánuló bizalmukat.”

Pályázatunkban a Vezetői Munkajogi E-Training elektronikus képzési csomagunkat mutattuk be. Az Innotica Grouppal közösen kifejlesztett innovatív termékünk a magyar jogi piacon egyedülálló. Több mint 50 vállalat vezető munkatársai tesztelték már az online tananyagot, akik egybehangzóan „rendkívül hasznos”-nak, „felhasználóbarát”-nak, ugyanakkor „szakmailag rendkívül magas színvonalú”-nak értékelték.

Az elektronikus tananyag a vállalatok közép- és felsővezetői számára kínál munkaügyi képzést, közérthető módon, multimédiás eszközökkel, miközben a munkajogi előírások gyorsan és hatékonyan jutnak el a munkáltatókhoz. Az új Munka Törvénykönyvét interaktív feladatok, gyakorlati kérdések és vállalati esettanulmányok segítségével dolgozza fel, így a jogi előírások szinte észrevétlen módon, gyorsan válhatnak a felhasználók aktív tudásává. A Vezetői Munkajogi Ismeretek online képzési program felhasználóinak a köre meghaladja a 3000 főt.

„A vezetők számára különösen motiváló, hogy pár óra alatt elsajátíthatóak komplex munkajogi ismeretek, melyek a mindennapi vállalati gyakorlatban a legrelevánsabbak. A tipikus vezetői hibák esettanulmányokkal való feldolgozása által ügyfeleink számos, vezetői döntéshozatallal kapcsolatos kockázatot előzhetnek meg.” - tette hozzá Dr. Csedő Zoltán, a fejlesztésben résztvevő Innotica Group ügyvezető partnere.

A Program három modulból épül fel, amelyből az első interaktív, a „játszva tanulni” módszer használatával mutatja be vezetői szempontoknak megfelelően az általános munkajogi rendelkezéseket, ideértve a személyiségi jogokat, a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a jognyilatkozatokra vonatkozó szabályokat és hasznos tanácsokat, amelyet a leglényegesebb tudnivalókat összefoglaló rész követ. A második modul a munkaidő (ideértve a megszakítás nélküli és többműszakos tevékenységet), a pihenőidő valamint a szabadság témaköreit mutatja be. A harmadik modul személyre szabott esettanulmányok bemutatásán keresztül szemlélteti a tipikus vezetői hibákat, ezáltal értékes tudnivalókkal szolgál a vezetők számára.

A piaci igényekre adott válaszként a vállalatok egyéni igényeihez igazodó, valamint szektor- és téma-specifikus további modulokat dolgoztunk ki ügyfeleink számára. A felhasználók igényeinek eleget téve, a program angolul is elérhető.

Az egy hónapos tesztidőt biztosító Vezetői Munkajogi E-Traininget  azzal a céllal indítottuk, hogy a vállalatoknál tapasztalt szükségletek számára hosszú távú megoldást kínáljon, valamint a közép- és felsővezetők használata által lépést tudjanak tartani a magyar munkajog főbb szabályaival és azok gyakorlati alkalmazásával.

Részvételünk a Magyar Innovációs TechShow konferencián

2014. május 29.

Dr. Bassola Bálint, Irodánk partnere moderálja a Magyar Innovációs TechShow (HITS) programjában a vállakozók és a döntéshozók között megrendezésre kerülő panelbeszélgetést, amelyen a Facebook, Google, a Design Terminal hazai vezetői és a Nemzeti Innovációs Hivatal alelnöke vesznek részt.

Magyar Innovációs TechShow (angol nevének rövidítésével HITS), amely évről-évre bemutatja a magyar digitális ipar újdonságait és legizgalmasabb fejlesztéseit, május 30-án kerül megrendezésre Budapesten: http://techshow.mmklaszter.com/schedule/

 

Dr. Garancsi Péter a Debreceni Egyetem Start-up rendezvényén

2014. május 6.

Irodánk partnere, Dr. Garancsi Péter, LL.M. a start-upok alapításáról  tartandó konferencián a jogi szempontokról nyújt áttekintést a 2014. május 15-én Debrecenben.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület által kezdeményezett rendezvény célja a diákok és fiatal vállalkozók megszólítása, amelynek keretében a Debreceni Egyetem hallgatóinak vezető innovációs projektjei is bemutatásra kerülnek. Dr. Garancsi Péter a panel beszélgetésbenz az AmCham Társaságirányítási és Átláthatósági Bizottsága tagjaként vesz részt jogi szakértőként.

A program és regisztrációt itt érhető el.

Irodánk a Euromoney Europe Women in Business Law Awards jelöltjei között

2014. május 1.

Irodánk a Euromoney LMG Europe Women in Business Law Awards 2014. évi jelöltjei között szerepel. A Euromoney LMG idén második alkalommal ismeri el innovatív kezdeményezéseinket, hiszen 2013-ban ‘Hazájában a legjobb - Magyarország’ kategória nyerteseként vehettük át a díjat.

Pályázatunk fókuszát a Vezetői Munkajogi E-Training elektronikus képzési csomagunk képezte. Az Innotica Grouppal közösen kifejlesztett innovatív termékünk a magyar piacon egyedülálló. Több mint 50 vállalat vezető munkatársai tesztelték már az online tananyagot, akik egybehangzóan „rendkívül hasznosnak, felhasználó barátnak, praktikusnak, ugyanakkor szakmailag rendkívül magas színvonalúnak értékelték”.

A jelenlegi felhasználók köre meghaladja az 1000 főt, akik számára előnyt jelent a mindennapi munkájukban. A piaci igényekre adott válaszként a vállalatok egyéni igényeihez igazodó, valamint szektor- és téma-specifikus további modulokat dolgoztunk ki ügyfeleink számára. A felhasználók igényeinek eleget téve, a program már angolul is elérhető.

Az egy hónapos tesztidőt biztosító Vezetői Munkajogi E- Traininget  azzal a céllal indítottuk, hogy a vállalatoknál tapasztalt szükségletek számára hosszú távú megoldást kínáljon, valamint a közép- és felsővezetők használata által lépést tudjanak tartani a magyar munkajog főbb szabályaival és azok gyakorlati alkalmazásával.

Helyezéseink a 'The Legal500 EMEA' 2014. évi rangsorában

2014. április 15.

Ügyvédeink szakmai munkájának elismeréseként a The Legal500 EMEA 2014. évi rangsorában Irodánk előkelő helyet ért el az alábbi szakterületeken: Társasági jog/M&A, Versenyjog, Energiajog, Ingatlanjog és Építőipar, valamint Munkajog.

A The Legal500 sorozat több mint húsz éve adja közre a 64 jogterületet bemutató átfogó, részletekre kiterjedő világméretű sorozatát a jogi szolgáltatást nyújtó irodákról.

 

 

Dr. Garancsi Péter az AmCham Társaságirányítási és Átláthatósági Bizottsága programját támogatja

2014. április 29.

Ügyvédi iroidánk partnere elkötelezett támogatója az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) Társaságirányítási és Átláthatósági Bizottsága által működtetett 'Igazgatótanácsi ülés élőben' elnevezésű kezdeményezésnek, amely legutóbbi rendezvényére az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán került sor április 29-én.

A program egy nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatótanácsi ülését mutatja be, amelynek során az AmCham Bizottságának tagjai személyesítik meg az igazgatótanácsi tagokat. Az egyetemi hallgatók a szimuláció során betekintést nyerhetnek, miként hatnak az üzleti tényezők a vállalatirányítási döntések során; nehéz döntési helyzetek és szenzitív kérdések is  napirendre kerültek.

A szimulációs program oktatási céllal került kidolgozásra, amelyet a nagyfokú érdeklődésre adott válaszként az egyetem oktatási programjába is beépítettek.

 

Konferencia az Európai Bíróság alelnökével

2014. április 14.
News images: 

Koen Lenaerts, az Európai Bíróság alelnöke volt a meghívott előadó a Belga  Királyság Magyarországi Nagykövetének budapesti rezidenciáján rendezett konferencián 2014. április 14-én.

A program a Harvard Club Magyarország és a College of Europe Alumni Association égisze alatt került megrendezésre. Irodánk ügyvezető partnere, dr. Jádi Németh Andrea a Harvard Club elnökeként köszöntötte Lenaerts urat, míg dr. Bassola Bálint, ügyvédi irodánk partnere a College of Europe Alumni Association képviseletében elnökölt a konferencián.

A rendezvényen nemzetközi cégek vezető munkatársai is részt vettek a Microsoft, a Mercedes, a MetLife, a GDF Suez, a Toyota, a TriGranit, a K&H Bank, a Sade és aPSA Finance képviseletében.

VEZETŐI MUNKAÜGYI E-TRAINING - ! TESZTELJE INGYEN !

2014. március 31.

Több mint 50 vállalat vezető munkatársai ismerkedtek már meg a magyar piacon egyedülálló munkajogi termékünkkel. A ‘Vezetői Munkaügyi E-Training’ elnevezésű elektronikus munkajogi képzési csomagot a visszajelzések rendkívül hasznosnak, felhasználó barátnak, praktikusnak, ugyanakkor magas színvonalúnak értékelik.

Partnereink és ügyfeleink kérésének eleget téve a program már ANGOLUL IS ELÉRHETŐ!

Az elektronikus tananyag a vállalatok közép- és felsővezetői számára kínál munkaügyi képzést, közérthető módon, multimédiás eszközökkel, miközben a munkajogi előírások gyorsan és hatékonyan jutnak el a munkáltatókhoz. Az új Munka Törvénykönyvét interaktív feladatok, gyakorlati kérdések és vállalati esettanulmányok segítségével dolgozza fel, így a jogi előírások szinte észrevétlen módon, gyorsan válhatnak a felhasználók aktív tudásává.

Amennyiben Társaságuk a közép- és felsővezetők körében a tananyagot ingyenesen kipróbálná, úgy a  Megrendelő Lapon szíveskedjenek jelezni ez irányú érdeklődésüket és hozzáférést biztosítunk egy fő részére DÍJMENTESEN 1 hónapon keresztül.

 

 

Dr. Fülöp Éva előadása 'Az új Ptk. hatálybalépése–Felkészülés a változásokra' c. konferencián

2014. március 27.

Dr. Fülöp Éva, Irodánk ügyvédje ’Kártérítési szabályok az új Ptk.-ban’ címmel tart előadást az Opten Kft. szervezésében megrendezésre kerülő szakmai konferencián a Hilton Budapest City Szállodában április 2-án. A rendezvény részletes programjáról és a meghívott előadókról itt talál tájékoztatást.

Változások az új Ptk. alapján a szerződésszegés és kártérítés terén

2014. március 11.

AZ ÚJ PTK. HATÁLYBALÉPÉSE - FELKÉSZÜLÉSE A VÁLTOZÁSOKRA

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme (1055 Budapest, Szalay utca 7.)

Időpont: 2014. március 11. 9.00-16.30 

9.00.- 9.30. Általános bevezetés: az új Ptk. jelentősége

Sárközy Tamás, Professor emeritus, Budapesti Műszaki Egyetem Üzleti jogi tanszék

9.30.- 10.00. A Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos kérdések, különös tekintettel a cégjogi változásokra

Répássy Róbert, Államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

10.00.-10.30. Változások a személyek jogában és a személyiségvédelemben

Fézer Tamás, Egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

10.30.- 11.00. KÁVÉSZÜNET

11.00.- 11.30. Változások a társasági, és a cégjogban

Sárközy Tamás, Professor emeritus, Budapesti Műszaki Egyetem Üzleti jogi tanszék

11.30.- 12.00. A bizalmi vagyonkezelés új intézménye a Ptk.-ban

Sándor István, ügyvéd, Kelemen, Mészáros, Sándor, és társai Ügyvédi Iroda, egyetemi docens

12.00.- 12.30. Változások a dologi jogban

Menyhárd Attila, Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

12.30.- 13.30. EBÉDSZÜNET

13.30. - 14.00. Változások a családjogban

Barzó Tímea, Egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

14.00. - 14.30. Változások a kötelmi jogban

Osztovits András, Bíró, Kúria

14.30. - 15.00. Változások az öröklési jogban

Orosz Árpád, Tanácselnök, Kúria

15.00.- 15.30. KÁVÉSZÜNET

15.30. - 16.00. Changes in the Breach of Contracts and Tort Law in the new Civil Code

Dr Andrea Jádi Németh, LL.M. (Harvard),  Managing Partner, bpv JÁDI NÉMETH

16.00. - 16.30. Changes in the law of Persons in the New Civil Code

Andrea Soós, Attorney, Soós Law Firm

Dr Jádi Németh Andrea az AIA Budapest rendezvényén tartott előadást

2014. március 6.

Dr Jádi Németh Andrea az AIA Budapest (Egy Érdekes Délután) elnevezésű rendezvényen tartott előadást a Corvinus Egyetemen 2014. március 6-án. A közönség interaktív részvétele szintén hozzájárult a program sikerességéhez.

Az előadók különböző szempontok alapján összegezték a szakmai siker titkát, valamint annak összefonódását a társadalomra gyakorolt pozitív hatásaival:

LANDESZ Tamás (Brussels) - WHO, Adminisztratív és Pénzügyi Igazgató
Dr JÁDI NÉMETH Andrea (Budapest) - Harvard Club Magyarország, elnök
ÁRVAI Péter (Budapest) – Prezi, Vezérigazgató és Társ-alapító
SZABÓ László (Budapest) -Concorde Alapkezelő, az Igazgatóság elnöke
SZABADOS Krisztián (Budapest) – Communications First, Tulajdonos
KERESZTESI Luca (Budapest) - Day One Capital Fund Management, Befektetési tanácsadó & Global Shaper
Mark TURRELL (Berlin) – Orcasci, Vezérigazgató
Jan BRECKE (Frankfurt) –  General Electric, European Learning & Development Leader
Soulaima GOURANI (Copenhagen) – Named 40 Under 40 in EU, Public Speaker

 

Dr. Jádi Németh Andreát a BÜK Nemzetközi Bizottságába választották

2014. március 5.

Irodánk ügyvezető partnerét, dr. Jádi Németh Andreát a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) Nemzetközi Bizottsága tagjai közé választotta a Választói Közgyűlés 2014. február 21-én. Az újonnan megválasztott elnökségi és bizottsági tagok ünnepélyes köszöntőjére a BÜK Dísztermében 2014. március 12-én kerül sor.

17th Wiener Juristengespräche - Titok és magánszféra védelme

2014. február 28. - március 1.
News images: 

A Hofburg-ban megrendezésre kerülő hagyományos bécsi Jogászbál rendezvényéhez kapcsolódóan a bpv HÜGEL idén is megtartotta éves jogi szimpóziumát Bécsben. A 17th Wiener Juristengespräche témája az idén a 'Titok és magánszféra védelme' volt.

A szimpózium előadásai az antitröszt eljárásokat érintő legújabb változásokat tárgyalták a nyilvánosságra hozatal és az információ védelme területén, az EU-ban érvényes új megközelítéseket a know-how védelmére vonatkozóan, valamint a távközlési szolgáltatók kötelezettségeit az információ megtartása és a titoktartási kérdések tekintetében a nemzetközi belső vizsgálatok során.

A programban továbbá érdekes panel beszélgetések szerepeltek szakértők és gyakorló jogászok részvételével a tőkepiacokat és M&A tranzakciókat érintő titoktartási kötelezettségről, valamint a különböző iparágakban az egyéb bizalmas adatokat érintő kérdésekről.

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ügyvédje, dr. Fülöp Éva, a magyarországi sajátosságokat emelte ki az alábbi témakörökben: 'Tőkepiaci közzétételi követelmények és titoktartási kötelezettségek - ellentmondás?' valamint 'Az M & A tranzakciókat érintő titoktartási kérdések, az M&A tranzakciók átvilágítási fázisát érintő közzétételi követelmények a titoktartási kötelezettségekkel szemben'.

A március 1-jén megrendezésre kerülő Jogászbál előtt a bpv HÜGEL előtt Pezsgős Fogadásra hívta vendégeit az Ephesos Museum-ban (Neue Burg).

A SIKERES STARTUP TITKOS RECEPTJE

2014. január 16.
News images: 

Nagy érdeklődés övezte a Szilícium-völgyben rejlő lehetőségeket tárgyaló szemináriumunkat

Több mint 120 érdeklődő követte figyelemmel legutóbbi szemináriumunkat, amelyet a ‘Szilícium-völgy szemszögéből – Budapestről a globális arénába’ címmel rendeztünk meg a Budapest Marriott Hotel Báltermében 2014. január 16-án.

Vendégeink között köszönthettük nagy tisztelettel:

Dr. Cséfalvay Zoltán urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát
Dr. Korányi László urat, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökét
Dr. Deák Csaba urat, a Nemzeti Innovációs Hivatal alelnökét
Dr. Szabó Endre Győző urat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal alelnökét
Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyraprszág Képviseletének vezetője

A Szilícium-völgy ad otthont számos, a Fortune500 listán vezető helyet betöltő vállalat székhelyének, mint pl. az Apple, az Intel, a Hewlett-Packard, a Facebook, a Google, csak hogy néhányat említsünk. Szintén innét indult számos említésre méltó startup vállalkozás, amelyek jelentős mértékben gyakoroltak hatást a világra. Az erős globális high-tech versenyben a magyar vállalatok gyakran bizonyultak sikeresnek: Graphisoft, Kürt, Prezi, Ustream, stb. A Magyarországon alapított vállalatok részéről felmerül a kérdés: érdemes-e leányvállalatot létrehozni a Szilícium-völgyben a világpiacra történő kilépés érdekében; nagyobb lehetőség nyílik-e a szükséges tőkebevonásra; melyek a jogi előnyök; melyek az üzleti kockázatok?

Irodánk hosszú évek tapasztalatával rendelkezik a magyarországi piacról induló startup vállalkozások számára nyújtott tanácsadásában és azok tevékenységének támogatásában.

Előadók:

Richard A. HORNING, a Reed Smith LLP (Kalifornia, Palo Alto) ügyvédje, high-tech és e-kereskedelemmel foglakozó vállalatok tanácsadására specializálódott, a startup-ok és a Fortune50 nagyvállalatok körében egyaránt, különös tekintettel a finanszírozási ügyletekre, a szellemi tulajdon védelmére, az engedélyezésre, a szerződésekre és a trösztellenes kérdésekre. R. Horning az International Technology Law Association korábbi elnöke, valamint a Kaliforniai Ügyvédi Kamara Szellemi Alkotások Bizottságának tagja.

FEHÉR Gyula, a Ustream társalapítója
A Ustream jelenleg több mint 80 millió néző és a műsorszolgáltató számára nyújt videomegosztó szolgáltatást. A Ustream partnerei többek között a Samsung, a CBS News, a Viacom és a IMG Media, csak hogy néhányat említsünk. A Ustream élő interaktív video közvetítésre alkalmas platform, amely lehetővé teszi, hogy bárki, aki egy kamerával és internet kapcsolattal rendelkezik, gyorsan és egyszerűen sugározza adását a korlátlan méretű globális közönség felé. Kevesebb, mint két perc alatt bárki válhat műsorszolgáltatóvá azáltal, hogy a Ustream-en létrehozza saját csatornáját, vagy akár a Ustream oldalát használva is sugározhatja saját adását.

HILD – iCatapult
Az iCatapult egy egyedi accelerator és üzletfejlesztő cég, amely európai technológiákat segít a globális piacra. Úgy gondolják, hogy sok Amerikán kívüli startupnak lehetősége van a globális piacot megcélozni már az első naptól kezdve.  Ehhez van szükségük segítségre, hogy leküzdjék a kultúrális, nyelvi, és pénzügyi akadályokat, illetve bizotsítani kell számukra a megfelelő kapcsolati hálózatot.

 

Dr. Jádi Németh Andrea az IFLR1000 (2014) M&A kategóriájának vezető ügyvédje

2013. december 5.

Az IFLR1000, a Euromoney által a világ vezető ügyvédi irodáit és jogászait bemutató szakmai lista szerint Dr. Jádi Németh Andrea az M&A kategória vezető ügyvédje:

Az új Polgári Törvénykönyv hatása szerződéseinkre és üzleti kapcsolatainkra

2013. november 19 & 21 / 26 & 28.
News images: 

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda partnereit és ügyfeleit hívta meg az új Polgári Törvénykönyv hatásait tárgyaló szeminárium sorozatára. Szakértőink előadásain 34 vállalat képviseletében több mint 50 érdeklődő vett részt, akik az elhangzottakat rendkívül hasznosnak ítélték – a résztvevők interaktív szerepvállalása is hozzájárult a szeminárium informatív jellegéhez.

A "Csodálatos Párizs" fotókiállítás megnyitója

2013. október 16.
News images: 

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda partnereit és ügyfeleit hívta vendégül a "Csodálatos Párizs" fotókiállítás megnyitójára, amely partnerünk dr. Bassola Bálint és felesége Folly Judit képeiből nyílt a Le Meridien Budapest Szállodában a francia nagykövet, Ronald Galharague úr védnökségével.

Nagy örömmel üdvözöltük személyesen is az Iroda partnereit, miközben a baracsonyörsi Folly Pincészet válogatott borai és Michelle Myrtill francia sanzonjait kínáltak szórakozást.

Interjú Dr. Jádi Németh Andreával a Manager Magazin 2013.09. számában

2013. szeptember 16.

A győztes boldogsága

"Minden kitüntetés felvillanyozza az embert" - vallja Dr. Jádi Németh Andrea. Ügyvedi irodánk nyerte el a Euromoney Europe Women in Business Law Magyaror­szág díját a kiválósag, a sokszinűség és az esélyegyenlőség iránti elkötelezettségéért.

Az interjú teljes szövegét itt olvashatja.

Új partnerekkel bővült a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda

2013. szeptember 12.

Dr. Bassola Bálint, LL.M., elismert hazai versenyjogász, partnerként csatlakozott a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Irodához. Egyúttal Dr. Garancsi Péter, LL.M. lett az Ügyvédi Iroda banki és pénzügyi, valamint a szabályozási szakterületekért felelős partnere.

Tájékoztatónk teljes szövegét itt olvashatja.

bpv LEGAL Summer Outing Budapesten

2013. szeptember 5-8.

bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda örömmel üdvözölte a bpv LEGAL Jogi Társulás tagjait Budapesten éves találkozónk keretében. Mindannyiunk számára különleges volt ez az alkalom, a résztvevők a szakmai és szabadidős programokat egyaránt tartalmasnak és élvezetesnek értékelték.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke, William Benkő és a Momentán Csoport által tartott szakmai szeminárium keretében alkalmunk nyílt a tapasztalatok megosztására, valamint új ismeretek elmélyítésére. A délutáni programok során Budapest nevezetes látnivalóit ismertettük meg vendégeinkkel a Budapest City Adventure program keretében, valamint csapatépítő sárkányhajózáson vettünk részt a Lágymányosi Öbölben.

A Summer Outing-on készült képeinket itt tekintheti meg.

 

 

bpv JÁDI NÉMETH nyerte el a Euromoney Europe Women in Business Law 2013 Díját

2013. július 1.
News images: 

bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda nyerte el a "Hazájában a legjobb - Magyarország” kategóriában a Euromoney Europe Women in Business Law Díját 2013-ban. A nyerteseket a The Dorchester London-ban tartott ünnepség keretében köszöntötték. Ez a kezdeményezés az ügyvédi irodák és a jog területén aktív női vezetők teljesítményét díjazza Európa-szerte. A díj a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda szakmai eredményeinek, valamint az általa képviselt ágazatok területén végzett érdekképviseleti munkájának és megszerzett szakmai befolyásának elismerése.

"Ez nagy megtiszteltetés az ügyvédi irodánk számára," mondta el Jádi Németh Andrea, ügyvezető partner. "A díj kiemeli elkötelezettségünket a kiválóság és a sokszínűség mellett. Szeretnénk megköszönni ügyfeleinknek és partnereinknek a bizalmat, valamint a folyamatos és sikeres együttműködést

 

Nyílt Nap a bpv JÁDI NÉMETH Irodában

2013. június 11.
News images: 

Szeretnénk kifejezni köszönetünket, hogy oly sokan látogattak el Irodánkba első Nyílt Napunkon.

Ez egy csodálatos nap volt a számunkra, és reméljük, hogy kezdeményezésünk elnyerte partnereink és ügyfeleink tetszését.

a Nyílt Nap vendégkönyvéből:

"Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy ilyen kiváló ügyvédekkel és csapattal találkozhattam. A további együttműködés reményében minden jót kívánok az Iroda minden kedves munkatársának.”

„Nagyon köszönöm a meghívást! Ragyogó ötlet az Open Day aktuális dolgok megbeszélésére és a kapcsolattartásra. Sok sikert kívánok az Irodának a jövőben is!”

"Köszönjük a meghívást, és a szakértői időt, amelyet ránk szántak. Nagyon örülök, hogy ilyen megbízható ügyvédi iroda a partnerünk."

bpv JÁDI NÉMETH a Euromoney Europe Women in Business Law Awards jelöltjei között

2013. április 29.

Ügyvédi Irodánk a Euromoney LMG Europe Women in Business Law Awards 2013. évi jelöltjei között szerepel a ’Legjobb hazájában’ kategóriában. Az alábbi ügyvédi irodák szerepelnek még a magyarországi jelöltek között: CMS Cameron McKenna, DLA Piper and Kinstellar.

Ez a Díj az innováció, a munka és a magánélet közötti egyensúly, a tehetséggondozás, a mentorálás és a jótékonysági munka területét vizsgálva jutalmazza a legsikeresebb ügyvédi irodákat. A középpontban nem csak a legjobb, hanem a legnagyobb hatékonysággal megvalósuló kezdeményezések állnak.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni megbízóinknak és partnereinknek a folyamatos és sikeres együttműködésért. Megbízóink irodánk iránti bizalma és ügyvédeink szakmai felkészültsége teszi számunkra lehetővé, hogy a legkomolyabb nemzetközi jogi rangsorokban jelen legyünk: The Legal 500, Chambers and Partners, IFLR1000.

Igazgatótanács ülés élőben az AmCham szervezésében

2013. április 26.
News images: 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara ’Governance, Integrity an Enterpreneurship’ Bizottsága Igazgatótanács ülés élőben címmel előadást szervezett a Budapest Corvinus Egyetemen. Az esettanulmány bemutatásának az volt a célja, hogy résztvevő tanárok és diákok számára valós üzleti problémákat, kihívásokat és lehetséges megoldásokat vázoljon fel. Irodánk vezető ügyvédje, dr. Garancsi Péter, az Igazgatótanács tagjaként vett részt a programban.

Minden sikeres nő mögött több cipő van

2013. január 20.

Dr. Jádi Németh Andrea, az AmCham Női Kiválóság Díj szakmai zsűrijének elnöke a Haszon Nőknek magazin 2013. január-februári számában

Az AmCham Női Kiválóság Díj programjának célja, hogy olyan 25-35 év közötti sikeres nőket mutasson be, akiknek üzleti, vállalkozói vagy művészi pályája, munkája a többi nő számára is példamutató, inspiráló hatású.

A teljes cikket itt olvashatja.

Kötelező cégmódosítási határidő 2013. február 1.

2013. január 8.

FONTOS TÁJÉKOZTATÓ: A kötelező cégmódosítás minden olyan céget érint, amelynél a cégalapítás és utolsó módosítás 2012. március 1-jét megelőzően történt.

A linkre kattintva olvassa el tájékoztatónkat.

Dr. Jádi Németh Andrea az ’Év Ügyvédje – Nemzetközi Pénzügyek, Magyarország'

2012. december 18.

A Corporate LiveWire az Év Ügyvédje díjjal tünteti ki azon ügyvédek egyéni eredményeit, akik éves vizsgált munkájuk során a legmagasabb szintű szakértelemről tettek tanúbizonyságot. A nyertesek nemzetközi és nemzeti szinteken kerülnek kiválasztásra a jogi szakterületek széles spektrumában.

Megtiszteltetés számunkra, hogy Irodánk ügyvezető partnere, dr. Jádi Németh Andrea az alábbi elismerésben részesült: az ’Év Ügyvédje – Nemzetközi Pénzügyek, Magyarország’.

A díjazottak bemutatását az alábbi linken keresztül tekintheti meg.

Corporate LiveWire az üzleti világ és a vállalati pénzügyi szektor szakemberei számára nyújt információt a legfrissebb hírekről és irányokról a világ minden tájáról. Naprakész tartalommal jelentkezik olyan területeken, mint például a vállalati tranzakciók, a nemzetközi pénzpiacok, az üzleti stratégiák és a jogszabályi változások.

A bpv LEGAL társulás európai jogi és versenyjogi szakmai konferenciája Brüsszelben

2012. december 10.

Irodánk partnerei és ügyvédei is részt vettek a bpv LEGAL társulás európai jogi és versenyjogi szemináriumán Brüsszelben 2012. decemberében.

A hat országban (Ausztria, Belgium, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia) működő társult ügyvédi irodák szakértői tanácskozásának középpontjában ezúttal a forgalmazási szerződésekkel kapcsolatos jogviták, illetve ezen szerződések olyan klauzulái álltak, amelyek értelmezése jogvitákra adhatnak okot. A bpv LEGAL társulás tagjaként irodánk számára lehetőség nyílik a magasan kvalifikált külföldi munkatársak szakértelmének igénybevételére és velük a közös munkára határon átnyúló ügyletek esetén, valamint multinacionális társaságok képviseletekor.

Irodánk képviseletében Dr. Esze Tamás előadásának vázlatát itt érheti el.

 

 

 

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda bemutatkozása a DUIHK hű tagjaként

2012. november 29.
News images: 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara hagyományos Jour Fixe elnevezésű rendezvényén az új és a hű kamarai tagok számára nyílt bemutatkozási lehetőség 2012. november 29-én a Dunapark Kávéházban.

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda munkatársai, dr. Tigelmann Ágnes és Sascha Müller egy rövid dialógus keretében ismertették Irodánk széleskörű tervékenységét, amely a jelenlévők körében nagy tetszést aratott. A program büfé vacsorával zárult.

Új utakon az ügyfélkiszolgálásban – együttműködés dr. Somos Zoltán jogásszal a versenyjog területén

2012. november 29.

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda komplexen kezeli ügyfélkörének gazdasági- és jogi kihívásait. Ennek érdekében üdvözöljük szakértőink között Dr. Somos Zoltánt, aki speciális büntetőjogi ismeretekkel rendelkező szakjogászként szerzett átfogó tapasztalatokat a gazdasági- és gazdálkodással összefüggő bűncselekmények elkövetésének megelőzésében. A közös együttműködés kiterjed a magyar jogszabályok és Európai Uniós követelményeknek megfelelő jogkövető gazdálkodást támogató belső vizsgálatokra, valamint szükség esetén további tanácsadásra és/vagy képviseletre is, amelyek által a társasági- cégjog, a vagyonkezelés szabályai, számviteli kérdések, bank-, adó- és jövedéki jog, valamint a fogyasztóvédelem területén átfogóbb és hatékonyabb segítséget nyújthatunk ügyfeleinknek.

Dr. Somos Zoltán cikkét „Bűnbánó” kartellezők: régóta várt változást vezet be az új Btk.” címmel itt olvashatja.

Interaktív munkajogi képzési csomag

2012. október 1.

Magyarországon első ízben interaktív elektronikus munkajogi képzési csomagot fejlesztett ki a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda az Innotica Grouppal közösen. Az indokok közt szerepel, hogy alig több mint két hónapja lépett hatályba az új munka törvénykönyve, ám jelenleg a piacon nem érthető el olyan hasonló online képzési módszer, amely a munkáltatókhoz gyorsan és eredményesen juttatja el a foglalkoztatás új feltételeire vonatkozó alapvető ismereteket.

Az origo beszámolóját itt érheti el.

Magyarországon először - Interaktív online munkajogi képzési csomag középvezetőknek

2012. szeptember 25.

A prémium jogi szolgáltatásokat nyújtó bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda az Innotica Grouppal közösen Magyarországon első ízben interaktív elektronikus munkajogi képzési csomagot fejlesztett ki.

Magyarországon elsőként jelentkezik egy nemzetközi ügyvédi iroda átfogó, interaktív elektronikus képzési anyaggal.  2012. július 1-től hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve, ám jelenleg a piacon nem érthető el olyan hasonló online képzési módszer, amely a munkáltatókhoz gyorsan és eredményesen juttatja el a foglalkoztatás új feltételeire vonatkozó alapvető ismereteket.

Az Innotica Group fejlesztőivel közösen megalkotott Vezetői Munkaügyi Ismeretek című elektronikus tananyag a vállalatok közép- és felsővezetői számára kínál munkaügyi képzést, közérthető módon, multimédiás eszközökkel.  A három képzési modulból felépülő csomag az új Munka Törvénykönyvét interaktív feladatok, gyakorlati kérdések és vállalati esettanulmányok segítségével dolgozza fel, így a jogi előírások szinte észrevétlen módon, gyorsan válhatnak a felhasználók aktív tudásává.

A Vezetői Munkaügyi Ismeretek elektronikus tananyaggal kapcsolatos bővebb információért kérjük forduljon Irodánk PR és Kommunikációs menedzseréhez, Kovács Beatrix (Tel: +36 1 429 4000, E-mail: beatrix.kovacs@bpv-jadi.com).

Beszélgetés irodánk partnereivel a Diplomacy and Trade magazinban

2012. augusztus 29.

Az interjú teljes szövege itt érhető el.

 

Dr. Jádi Németh Andrea előadása az új Infotörvényről

2012. június 21.

A hazai adatvédelem szempontjából elengedhetetlen az "infótörvény" mielőbbi, sürgető megreformálása - mondta el a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Joint Venture Szövetség konferenciáján. A konferencia előadója, dr. Jádi Németh Andrea szerint csak bízni lehet abban, hogy abban, hogy az új adatvédelmi jogszabály nem marad meg a mostani szigorú, merev állapotában.

Interjú az Ügyvéd Világ magazinban a bpv JÁDI NÉMETH vezető partnerével

2012. június 15.

Megjelent dr. Jádi Németh Andreával készített beszélgetés szakmai pályafutásáról, munkájáról és sikereiről az Ügyvéd Világ 2012. júniusi számában.

Az interjú teljes interjú szövege itt érhető el.

DealMakers Country Awards 2012

2012. március 28.

bpv JÁDI NÉMETH az 2012. év Ügyvédi Irodája a Vállalati – és Banki Pénzügyek területén

A DealMakers Country Awards 2012 földrajzi eloszlás szerint azon vállalkozások teljesítményét díjazza világszerte, amelyek adott szakterületen vezető helyet foglalnak el és kimagasló eredménnyel működnek.

 

 

Irodánk ügyvezető partnere - A sikeres női vezető

2012. január 11.

A prémium jogi szolgáltatásokat nyújtó bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda vezető partnerét sikeres női vezetőként hazai és nemzetközi viszonylatban is számos elismeréssel díjazták 2011-ben a gazdasági élet meghatározó szereplői csakúgy, mint a nemzetközi jogi szakma képviselői.

Sajtóközleményünk teljes szövegét itt olvashatja.

 

Jazzy & Soulful Karácsonyi Party 2011

2011. december 2.
News images: 

2011. december 2-án a Gerbeaud Házban tartott Rendezvényünkön kedves vendégeink társaságában, valamint a Trio.Phonia varázslatos jazz & soul crosover-ei, illetve Tóth Vera előadása mellett, igazi karácsonyi hangulatban ünnepeltünk.

Dr. Jádi Németh Andrea – az AmCham új Alelnöke

2011. december 1.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara december elsején rendezte meg éves közgyűlését, a budapesti Marriott szállodában. A nagyszabású rendezvényen az AmCham, Magyarország egyik legerősebb nem kormányzati szervezete alelnökei közé választotta a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda vezető partnerét, dr. Jádi Németh Andreát.

Dr. Andrea Jádi Németh, az AmCham Női Kiválóság Díj zsűri elnöke

2011. november 8.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara ötödik éve rendezte meg Magyarországon konferenciáját a diverzitás jegyében november 8-án. Ezzel összhangban, az AmCham másodszor ad díjat a kimagasló teljesítményt nyújtó nőknek, idén azoknak, akik vezető szerepükben példát mutatnak mások számára is.

A Voice magazin kapcsolódó cikkét, dr. Jádi Németh Andreával készült angol nyelvű interjút itt olvashatják.

Ügyvezető Partnerünk a Világgazdaság Tanácsadó rovatában

2011. október 28.

A Világgazdaság üzleti napilap felkérésére, ügyvezető partnerünk, dr. Jádi Németh Andrea interjút adott az újság számára. Az ügyvédnőt a nemzetközi eljárások perköltségei kapcsán szerzett átfogó szakmai tapasztalatairól kérdezték.

A teljes cikket itt olvashatja.

bpv LEGAL Summer Outing Romániában a Duna-deltánál

2011. június 23-26.
News images: 

Éves nyári találkozóját és fennállásának 5. évfordulóját Romániában, a világörökség részét képező Duna-delta déli ágában ünnepelte a bpv LEGAL jogi társulás.

Június 23-án, közvetlenül az érkezést követően meglátogattuk a Falu Múzeumot (Muzeul Satului) Bukarestben. Ebben a szabadtéri múzeumban több mint 300 épületen keresztül nyertünk betekintést a vidéki román építészet történetébe. Június 24-én, egy hosszú és kalandos utazást követően Muringhiol-on keresztül érkeztünk meg Uzlinába. Június 25-én, a dél-keleti irányú és 112 km hosszú Szent György Duna Delta ágon tett hajókirándulás során a festői szépségű táj és az őshonos madárfajok megismerésére is lehetőségünk adódott. A találkozót közös búcsúvacsora zárta a hotel éttermében, ahol tortadíszítő versennyel zártuk a csapatépítésünket.

''Munkáltatói mozgástér a munkaidő szabályozásban" c. szemináriuma

2011. április 27.

A DUIHK „Jogi és adózási aktualitások” című előadássorozatának keretében Irodánk munkajogi szemináriumot tartott 2011. április 27-én.

Szakértőink, dr. Tigelmann Ágnes és dr. Kovács György, a résztvevők számára gyakorlati tanácsokkal szolgáltak a munkáltatók által kialakítható, számukra legelőnyösebb személyzeti politika, belső jogi szabályozók és munkaszervezési megoldások tekintetében.

 

 

Interjú az Ügyvéd Világ magazinban a bpv JÁDI NÉMETH vezető ügyvédeivel

2011. január 15.

Dr. Tigelmann Ágnes és dr. Garancsi Péter az Ügyvéd Világ 2011. januári számában nyilatkoztak a globális gazdasági visszaesés hatására a magyar jogi piacon bekövetkezett változásokról, lehetőségekről valamint szakmai pályafutásukról.

A cikket itt érheti el.

Ideje számba venni a szabadságon töltendő napok számát

2010. december 16.

Lassan véget ér a 2010-es esztendő, néhány cégnél napokon belül leáll a termelés, más társaságoknál viszont éppen most indul be a „nagyüzem”. De vajon melyik munkavállaló vette már igénybe az éves szabadságkeretét, és kik azok, akiknek sok szabadságuk van még? Milyen szabályokat kell figyelembe vennie a cégvezetőnek, ha a munkavállalók szabadságának kiadásáról, vagy annak engedélyezéséről van szó?

Jelen hírlevelünkkel a fenti kérdésekre igyekszünk röviden, tömören választ adva segítséget nyújtanunk Önöknek.

bpv LEGAL Európai Jog szeminárium Brüsszelben

2010. december 14.

Irodáink szövetségének december 14-én a bpv Hügel jóvoltából lehetősége nyílik megvitatni a gazdasági élet aktualitásait, egy EU versenyjogi szeminárium keretében. Irodánk képviseletében dr. Jádi Németh Andrea tart előadást a szabvány megállapodások versenyjogi megítéléséről.

Dr. Jádi Németh Andrea, az AmCham Női Kiválósági Díj zsűrijének elnöke

2010. november 15.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara idén november 15-én rendezi Magyarországon negyedik éves konferenciáját a diverzitás jegyében. Ezzel összhangban, az AmCham büszkén mutatja be új kezdeményezését: egy díjat, azoknak a nőknek, akik munkájukban és magánéletükben egyaránt sikeresek.

Dr. Jádi Németh Andrea, az AmCham Női Kiválósági Díj zsűrijének elnöke két gyermek édesanyjaként maga is jól tudja, hogy egy nőnek nem kell, sőt, nem is szabad választania a karrier és a család között.

Az AmCham Voice magazin számára készült interjút itt olvashatja (angol nyelven).

 

Versenyjogi megfelelőség (competition compliance) szeminárium

2010. szeptember 16.

Irodánk a UTC felkérésére minden évben megrendezésre kerülő szemináriumát idén 2010. szeptember 16-án versenyjogi megfelelőség (competition compliance) tárgyában tartotta. Versenyjogi szakértőink, dr. Tigelmann Ágnes és dr. Fülöp Éva, gyakorlati tanácsokkal szolgáltak a versenyjogi kockázatok kezelésében.

A szeminárium programját itt érheti el.

Új vezető munkatársak a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Irodában

2010. szeptember 1.
 
Szeptembertől dr. Tigelmann Ágnes, partner látja el az iroda ingatlanjogi csoportjának vezetését. Ágnes a csapat szakmai irányításáért és a német érdekeltségű ügyfélkör támogatásáért is felelős. Évtizedes tapasztalatot szerzett az ingatlanjog mellett többek között a társasági-, a kereskedelmi-, valamint a munkajog területén a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodában, a Nörr Stiefenhofer Lutz illetve a Hengeler Mueller magyarországi társirodáiban.
 
Októbertől dr. Garancsi Péter irányítja az Iroda társasági jogi csoportját és az angolszász érdekeltségű ügyfélkör támogatásában is jelentős részt vállal. Péter a Luther és a Freshfields magyar társirodáiban, illetve az Oppenheim Ügyvédi Irodában szerzett átfogó tapasztalatot a társasági jog (beleértve a felvásárlási- és fúziós ügyleteket), továbbá az energiajog, a tranzakciók, az infrastrukturális beruházások és a közbeszerzések területén.

Sajtóközleményünket új munkatársainkról itt érheti el.

bpv LEGAL Summer Outing Ausztriában

2010. június 24-27.
News images: 

2010. nyarán a bpv LEGAL csapata a festői szépségű ausztriai Grundlsee-ben töltötte szokásos közös vakációját.

Június 24- én csütörtökön, közvetlenül az érkezést követően máris megkezdődtek a szakmai szemináriumok. Az első napon egy jó kávé és finom croissant kíséretében társasági jogi és energiajogi témák kerültek terítékre, péntek reggel pedig Dr. Cătălin Grigorescu és Dr. Florian Gibitz előadásában a jogi szakvéleményekkel kapcsolatos prezentáción vettek részt a bpv LEGAL jogászai.

A pénteki szemináriumot követően a csapat elindult az első közös kirándulásra. A 3- Seen- Tour egy hajókirándulás, amely a Grundlsee-től indulva, rövid sétákkal megszakítva érinti a Toplitzsee-t és a Kammersee-t – a környék másik két gyönyörű tavát is. Az élménydús napot este közös vacsora zárta.

Másnap délelőtt Hallstatt volt az úti cél. A csöppnyi barokk kisváros egyetlen főutcából áll. Templomának különleges ékszere a három méltán világhíres gótikus szárnyasoltár. A városka különös nevezetessége a templom kertjében található teraszos temető, melyben a halottak maradványait tízévente kiássák, koponyájukat kifehérítik, és festett virágkoszorúkkal ékesítik, majd gót betűkkel vésik fel rájuk az elhunyt nevét.

A hotelbe visszatérve a résztvevők csapatépítő programokon tehették próbára ügyességüket. A csapatoknak először maguknak kellett összeszerelniük azokat a kisautókat, amelyekkel utána nekivágtak a háromfordulós autóversenynek. Az outingot közös búcsúvacsora zárta a hotel éttermében.

Dr. Jádi Németh Andreát az AmCham Igazgatótanácsának új tagja

2009. december 1.
News images: 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) 2009. december 1-jén tartotta Éves Közgyűlését a Budapest Marriott Hotelben, amelynek során az Igazgatótanács új tagjai közé választották irodánk ügyvezető partnerét, dr. Jádi Németh Andreát.

Az AmCham a legnagyobb, befektetőket képviselő szervezet Magyarországon, az évek során Közép-Európa legnagyobb amerikai kereskedelmi kamarájává nőtte ki magát. Mára az AmCham az egyik legjobban elismert és legbefolyásosabb olyan szervezet, mely politikától és profittól mentesen képviseli nemcsak az amerikai befektetők érdekeit, hanem a teljes nemzetközi és magyar üzleti közösséget is.

 

bpv LEGAL Versenyjogi Szeminárium, Prága

2009. május 9.

A bpv LEGAL irodák által Prágában megrendezésre került szemináriumon többek között áttekintésre került a trösztellenes politika számos kérdése, az Európai Unió Bizottságának a Szerződés 82. szakaszához fűzött közleménye, a gyógyszerészeti szektor jogi szabályozása, az Európai Bíróság versenyjogi ítélkezési gyakorlata, valamint a versenyjogi szabályok megsértésének büntetőjogi aspektusai a nemzeti jogszabályok tükrében. A szemináriumon megjelentek az előadásokon kívül workshopokon és kerekasztal beszélgetéseken is részt vettek a hatékony tapasztalatcsere érdekében.

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Kató Zoltán tartott előadást a gazdasági válság és a versenyjog összefüggéseiről.

"Gazdasági válság a munkajog tükrében" c. szeminárium

2009. április 8.
News images: 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara és a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda meghívja Önt „Gazdasági válság a munkajog tükrében” címmel megrendezésre kerülő szemináriumára.

Jelen gazdasági helyzetben különösen fontos, hogy az üzleti tanácsadók feltárják ügyfeleiknek mindazon módszereket, melyek a költségek, valamint a jogi és gazdasági kockázatok csökkenését eredményezhetik. 

A munkajog fontos tényező lehet a válságmenedzsmentben, az alkalmazottak szervezésén és a munkaidő optimalizálásán, továbbá a munkavállalókat érintő adatvédelemi kérdések figyelemmel követésén keresztül. A szeminárium célja mindazon munkajogi témák lefedése, melyek relevanciával bírhatnak jelen zavaros időkben.  

Előadóink számos téma rövid áttekintését nyújtják majd a rendezvény kezdetén, majd ezen rövid prezentációkat követően jogi tanácsadóink szabad vitára adnak lehetőséget. A szeminárium e programpontjának keretében vendégeink kérdéseket intézhetnek Dr. Radnay Józsefhez, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzorához, aki egyben a Legfelsőbb Bíróság bírája és számos munkajogi tárgyú könyv és cikk szerzője.  

Előadók:

Dr. Balázs Katalin, a  bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ügyvédje: “A munkavállalókat érintő adatvédelemi kérdések”

Dr. Kató Zoltán, a  bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ügyvédje:“A Munka Törvénykönyvének legfrissebb módosításai, figyelemmel a munkaidőre vonatkozó új szabályokra”

Dr. Farkas Gábor, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda ügyvédje: “Munkaviszony megszüntetése a gazdasági válság idején”

Dr. Radnay József, a Legfelsőbb Bíróság bírája, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora

Dr. Szabó Endre Győző, a magyar Adatvédelmi Biztos Hivatalából 

A szemináriumot a kérdések és válaszok órája és koktélparty zárja le. 

A rendezvény magyar nyelven zajlik.

Hogyan regisztrálhat?

Hogy helyét garantálni tudjuk, kérjük faxolja el az alább látható regisztrációs ívet kitöltve 2009. április 6-ig az AmCham címére.  Fax szám: (1) 266-9888.

A rendezvény időpontja: 2009. április 8. 16:00 - 19:30

Helyszíne:
Kempinski Hotel Corvinus Budapest
1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

Részvételi díj:
Tagok: Tiszteletjegy
A szponzor meghívottjai: Tiszteletjegy
Nem tagok: 10 000 Ft. +Áfa/fő

További információkért kérjük látogasson el a www.amcham.hu weboldalra.

bpv JÁDI NÉMETH – a Corporate INTL magazin M&A kategóriájának 2009-es győztese

2009. március 3.

Az egyik legjelentősebb pénzügyi magazin, a Corporate International, kiváló jogi tevékenységünk elismeréseként, M&A kategóriában a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Irodát választotta 2009 legjobb magyar ügyvédi irodájának. A magazin indoklása szerint, "a bpv JÁDI NÉMETH példátlan rátermettségről, rugalmasságról és kitartásról tett tanúbizonyságot a mostani nehéz gazdasági környezetben és tette vállalatok felvásárlását realitássá, finanszírozási források eléréséhez segítve hozzá ügyfeleit".

Irodánk számos olyan nemzeti és nemzetközi M&A ügylet lebonyolításához nyújtott ügyfeleinek jogi segítséget, melyek közül néhányat Magyarország legösszetettebb tranzakciói között tartanak számon. Meggyőző szakmai múltunk számos ipari szektor ügyleteit felöleli, különös tekintettel az építőipar, a védelmi ipar, a gyógyszer- és energiaipar, a háztartási kisgépek és az autógyártás területeire. Ez a díj, látványos elismerése ügylet-központú szemléletmódunknak, a gondosságnak, valamint a társasági jogi és M&A ügyletek területén nyújtott magas színvonalú szolgáltatásainknak. 

Versenyjog a gyakorlatban

2008. december 4.

szeminárium a versenyjogi megfelelőség és az engedékenységi politika gyakorlati kérdéseiről a bpv JÁDI NÉMETH és a Joint Venture Szövetség közös rendezésében.

A versenyjogi megfelelés minden eddiginél intenzívebben valamennyi társaság számára – bármely szektorban működjék is – a kockázatkezelés központjába került. Ennek oka, hogy a versenyjogi szabályok megsértése szigorú és folyamatosan növekvő nagyságrendű büntetéseket von maga után, mely elérheti akár az adott társaság teljes árbevételének 10 %-át is, és ezen kívül – egyes jogrendszerekben – büntetőjogi eljárással is fenyegethet. 2007-ben az Európai Bizottság egymaga közel 3.5 milliárd euró értékben rótt ki bírságot a kartell-szabályok megsértése miatt. A versenyjogra vonatkozó szabályok bonyolultak és gyorsan változnak, mivel az EU és a nemzeti versenyjogi hatóságok folyamatosan dolgoznak a versenyjogi szabályozás finomításán és összehangolásán.

A fenti témával összefüggésben a bpv LEGAL tagirodái közös, négy előadásból álló előadássorozatot szerveznek „Versenyjog a gyakorlatban” címmel a közép- és kelet-európai régió kiemelkedő régióiban a bpv LEGAL szövetség irodáinak székhelyein.

Az előadássorozat harmadik része a bpv JÁDI NÉMETH és a Joint Venture Szövetség közös szervezésében 2008 december 4-én kerül megrendezésre Budapesten a Corinthia Grand Hotel Royal Szálloda Valetta előadótermében.

A teljes előadássorozat naptára a következő:

2008. október 29.: Bukarest, a bpv GRIGORESCU szervezésében
2008. november 25: Prága, a bpv BRAUN HASKOVCOVA szervezésében
2008. december 4: Budapest, a bpv JÁDI NÉMETH és a Joint Venture Szövetség szervezésében
2008. január 22: Bécs, a bpv HÜGEL RECHTSÄNWALTE szervezésében

Az angol nyelvű előadások alkalmával a témában jártas gyakorlati szakemberek osztják meg tapasztalataikat a közönséggel. Előadásuk során átfogó és kereskedelmi szempontból értékes tájékoztatást nyújtanak a téma kulcsfontosságú gyakorlati kérdéseiről. Ez segítséget nyújt a hallgatóság számára a saját társaságon belüli helyzetelemzéshez és ilyen módon a kockázatcsökkentés és a pénzügyi terhek csökkentésének is eszköze lehet az előadáson hallottak alkalmazása.

A szemináriumok témája kiterjed az EU szabályok alkalmazására, ugyanakkor magában foglalja az adott előadás helyszínén érvényes nemzeti versenyjogi szabályok különös aspektusait is.

Előadásunkra elsősorban vezető tisztségviselők, menedzserek, vállalati jogászok és a jogi megfelelőségért felelős szakemberek, tisztviselők jelentkezését várjuk.

Amennyiben az előadássorozat felkeltette érdeklődését, kérjük lépjen kapcsolatba Czvetkó Katalinnal a katalin.czvetko@bpv-jadi.com email címen vagy a (+36-1) 429-4000 telefonszámon. 

Mergers & Acquisitions egy változó környezetben

2008. február 1.

A bpv LEGAL már évek óta megrendezi nagynevű „Wiener Juristengespräche” rendezvényét, melynek témája idén: „Mergers and Acquisitions egy változó környezetben” volt.

Közép-kelet Európai régióban a vállaltfelvásárlási tevékenység felélénkülése a tranzakciók jelentős fejlődését eredményezte, mivel az ajánlattevők, a céltársaságok és a tulajdonosok is folyamatosan keresik a lehetőségeket befektetési céljaik elérése, továbbá az üzleti érdekeik védelme érdekében. A legfontosabb előrelépések alapján a Magyarországra érkező befektetők már élvezhetik az elektronikus cégeljárás nyújtotta előnyöket, a pénzügyi segítségnyújtással és az egyszemélyes társaságokkal kapcsolatos rugalmas szabályokat és az osztalékadózás kedvező előírásait.

Dr. Farkas Gábor, a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda senior ügyvédje tartott előadást ebben a témakörben, melynek címe „Felvásárlási Ügyletek Struktúrája Közép-Kelet Európában: Új tendenciák és esettanulmányok”. Ezen a jogterületen belül különösen az új szabályokra tért ki, mint például az Elektronikus Cégbejegyzés, Üzletrészre vonatkozó Zálogjog Bejegyzése, Ügyfél azonosítás és számos egyéb érdekes témakör is említésre került. Több esettanulmány nyújt erre vonatkozó gyakorlati útmutatást.

A bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda a UTC elsődleges jogtanácsosa Magyarországon

2007. december 20.

A következő három évben a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda fogja jogi tanácsadóként támogatni a UTC (United Technologies Corporation) csoportot magyarországi működésével, tranzakcióival és peres ügyeivel összefüggésben. A UTC ipari termékekre - légkondicionáló berendezések, liftek és mozgólépcsők, repülőgép motorok, helikopterek - illetve ezeken kívül védelmi iparágakra szakosodott. A csoport 4000 helyszínen, közel 62 országban van jelen, 215 000 munkavállalót foglalkoztat, így a világon a 47. legnagyobb munkáltató, valamint az 55. legnagyobb nyilvánosan működő cégkonglomerátum. Magyarországon a UTC-t számos különféle üzleti egység képviseli, többek között az OTIS és a Carrier.