A DIGI-Invitel fúzió további 20 millió forintos GVH-bírságot vont maga után

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft (DIGI) az Invitel Távközlési Zrt (Invitel)-re irányuló, 2017. júliusban történt felvásárlása kapcsán elhúzódó versenyfelügyeleti eljárások a Versenytanács 2020.július 28-án hozott végzésével véget érnek—a DIGI ezúttal a korábbi 45 millió forintos bírságot követően 20 millió forintos eljárási bírságot köteles fizetni ismételten hibás információ-szolgáltatás miatt. A DIGI-vel szemben kiszabott bírságokkal a GVH álláspontja szerint felhívja a vállalatok figyelmét az adathitelesség értékére.

A DIGI 2017-augusztusában jelentette be az Invitel felvásárlását a GVHnak--a Tpvt. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel—mint közvetlen irányításszerzéssel megvalósuló összefonódást. Ezek után a 2017 szeptemberben induló versenyfelügyeleti eljárás során—mely azt volt hivatott tisztázni, hogy az összefonódás az érintett piacon eredményezheti-e a verseny jelentős mértékű csökkenését, a DIGI félrevezető adatokat közölt arra vonatkozóan hogy melyek azok a települések, ahol a DIGI-vel egy vállalkozáscsoportba tartozó cég, az i-TV Digitális Távközlési Zrt (i-tv) más hálózati infrastrukturák igénybevéltelével nyújt vezetékes műsorterjesztési szolgáltatást úgy, hogy közben vezetékes távközlési szolgáltatóként az Invitel is jelen van.

A GVH a valótlan adatokra alapított, 2018.májusban kiadott határozatát kénytelen volt visszavonni, a hibás adatszolgáltatásból kifolyólag 90 millió forintos (majd a Fővárosi Törvényszék által 45 millió forintra mérsékelt) bírságot szabott ki a DIGIre. A visszavont határozat azzal a feltétellel engedélyezte volna a tranzakciót, hogy a DIGI a versenycsökkenés mérséklésére kötelezettségeket teljesít az átfedéssel érintett települések vonatkozásában.

Az összefonódás ismételt vizsgálatára versenyfelügyeleti eljárás 2018. novemberében indult, ennek során azonban a DIGI nem tett említést arról, hogy a versenyproblémával érintett települések közt Szécsény esetén változtak a piaci körülmények, mert már nem állt fenn bérleti és üzemeltetési együttműködési szerződés az érintett településen a hálózat tulajdonosa és az i-TV között. Az új GVH határozat ezúttal tévesen azonosította Szécsényt, mint átfedő, versenyproblémát mutató települést és indokolatlanul terjesztette ki rá a többi átfedő teleülésre vonatkozó kötelezettségeket. Amikor a hibára fény derült, a DIGI azzal védekezett, hogy az i-TV a változásról csak megkésve, a hatóság által utólag kért igazolás készítése kapcsán tájékoztatta. A versenytanács álláspontja szerint azonban a DIGI és a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó i-TV közötti kommunikáció elmaradása nem mentesítheti a DIGI-t a teljes körű és pontos információszolgáltatás alól.

A Tpvt. 61. § (3) bekezdése szerint az eljárási bírság legkisebb összege kétszázezer forint, legmagasabb összege az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy százaléka--az összeg kiszabásakor a GVH tekintetbe vette a DIGI teljesítőképességét, a mulasztás súlyát (a tényállás feltárása meghiúsult) és következményét (a határozat ismét módosításra szorult), de azt is, hogy a hibás információszolgáltatás csupán egy települést érintett és a DIGI számára előnnyel nem járt. Így a törvényi bírságmaximumnál lényegesebb alacsonyabb (4,2%) 20 millió forintos bírságot szabott ki.


Szerző: dr. Villányi Viktória

Szakterületeink