Az Egyesült Államok után már hazánkban is vizsgálódnak a népszerű kínai tulajdonú videómegosztó platformmal, a TikTok-al szemben


Az Amerikai Egyesült Államok 2020. szeptember 20. napjától betiltotta a főleg fiatalok körében népszerű videós applikációnak, a TikTok videómegosztónak letöltését biztonsági kockázatokra hivatkozva. A TikTok tagadta, hogy a felhasználók adatait megosztották volna a kínai hatóságokkal. A kínai tulajdonban lévő vállalat a washingtoni bírósághoz fordult és kérte a rendelet felfüggesztését, mert álláspontjuk szerint a rendelettel az amerikai hatóságok hatáskörükön kívül jártak el amely sérti a vállaltnak az Amerikai Egyesült Államok alkotmányában rögzített jogait. 

 A TikTok videómegosztóval kapcsolatban a Magyar Gazdasági Versenyhivatalnak is aggályai merültek fel és bejelentették, hogy 2020. október 8. napján vizsgálatot indítottak a vállalat ellen. Az eljárás megindításának indokaként hangsúlyozták, hogy „a vállalkozás nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható szakmai gondossággal tájékoztatja a fogyasztókat az online platform működésére vonatkozó lényeges információkról – így például a szolgáltatás igénybevétele során kezelt adatok köréről és azok felhasználásáról”. A hivatal azzal szemben is aggodalmát fejezte ki, hogy a szolgáltatás felhasználási feltételeire vonatkozó tájékoztatást a TikTok nem tette magyar nyelven hozzáférhetővé, valamint valószínűsíthető, hogy nem járt el kellő gondossággal a szolgáltatást használó gyermekek reklámoknak való kitettségének enyhítése érdekében. Ez utóbbi körülmény azon okból is jelentős, mert a statisztikák szerit a TikTok felhasználók 60%-a a 16-24 éves korosztályból kerül ki, akik jogainak védelmével kapcsolatban az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályok is szigorúbb követelményeket támasztanak, amelyek betartása az adatkezelők elsődleges kötelessége. 

Szakterületeink