Hasznos uniós bírósági ítélet a külföldi nyaralásokhoz: az EU-n kívüli csatlakozó járat késése esetén is járhat kompenzáció

Fontos ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága („EUB”) a légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén a légiutasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség szabályait megállapító 261/2004/EK Kártalanítási Rendelettel kapcsolatban. A nemrég meghozottítélet előzménye, hogy három utas 2018-ban Brüsszelből San Joséba repült (newarki átszállással), ahova a menetrendhez képest több, mint háromórás késéssel érkeztek meg. Az ügy érdekessége, hogy Brüsszelből Newarkig a Lufthansa légitársasággal, onnan pedig a United Airlines légitársasággal repültek. A késés ez utóbbi (USA-n belüli) szakaszon következett be.


Hosszas levélváltásokat követően a felperesek egy belga bíróságtól kérték, hogy a United Airlines-t kötelezze a késés miatt személyenként 600 euró összegű, azaz összesen 1800 euró összegű kártalanítás megfizetésére. A United Airlines elsősorban azt vitatta, hogy az európai uniós jog alkalmazható lenne egy USA-n belüli légi járat késése esetén, még akkor is, ha az utasok eredetileg Brüsszelből indultak, Lufthansa járattal.

A brüsszeli bíróság előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az Európai Unió bíróságához (EUB), annak megválaszolása iránt, hogy akkor is megilleti-e a kártalanításhoz való jog az utast a nem uniós légi fuvarozóval szemben, ha a késés a repülőút olyan szakaszán történt, amely nem érint egy tagállamot sem. További fontos kérdésként merült fel a brüsszeli bíróság részéről, hogy a Rendelet ellentétes-e a nemzetközi joggal.

Az EUB eljárása során arra jutott, hogy a légiutasokra vonatkozó Kártalanítási Rendelet akkor is alkalmazandó, ha az utasok valamely EU tagállam területén található repülőtérről indulnak és az utazás magában foglal egy harmadik ország területén történő átszállást is. Annak nincs jelentősége, hogy a második szakaszt üzemeltető légifuvarozó nem minősül európai uniós légifuvarozónak, ha az egy vagy több csatlakozást magában foglaló út egyetlen foglalás alapján történik, mert az utasokat megillető kártalanításhoz való jog egységes. A Bíróság megállapította, hogy a késés bekövetkezésének helye és az átszállások száma nincsen hatással a Rendelet alkalmazhatóságára.


Az Európai Unió bírósága kifejtette azt is, hogy kártalanításra az a légitársaság kötelezhető, amely a Rendelet értelmében ’üzemeltető légifuvarozónak’ tekinthető. Ennek két együttes feltétele a járat üzemeltetése, illetve az utassal kötött szerződés fennállása. A kérdéses ügyben az érintett csatlakozó járatot a United Airlines üzemeltette, amely szerződéses jogviszonyban áll a Lufthansával, amely szerződéses kapcsolatba került az utasokkal, hiszen a foglalás a Lufthansa rendszerén keresztül történt.

A Bíróság úgy látta, hogy a United Airlines a Rendelet értelmében ’üzemeltető légifuvarozónak’ minősül és az utasnak joga van kártalanítást kérni tőle abban az esetben is, ha a késés egy kizárólag az Egyesült Államok területén közlekedő járat során következik be.

A nemzetközi jog sérelme kapcsán a Bíróság kiemelte, hogy a Rendelet az Európai Unió területével való szoros kapcsolatot ír elő és ilyen például az uniós tagállamból megkezdett utazás. A Rendeletet csupán abban az esetben nem lehetne alkalmazni, és ebből adódóan kártalanítást követelni, ha az adott légijáratnak semmilyen kapcsolata nem állna fenn az Unióval. De mivel jelen esetben az amerikai járat egy EU-ból induló járathoz kapcsolódott, az onnan átszálló utasokat fogadta, így az Unió joghatósága megállapítható.

A legújabb ítélet tehát azon légiutakra is kiterjeszti az Uniós Rendelet által szabályozott kártalanításhoz való jogot, amikor az Európai Unió területéről induló, több szakaszos, átszállásos út során, harmadik állam területén, nem uniós légitársaság által üzemeltett légijárat során valósul meg a jogsérelem (azaz pl. jelentősen késik a gép). 


Szerzők: Dr. Balázs Dániel és Dr. Kuti Dóra Katalin


Szakterületeink