Magyarország földgázellátásról szóló törvénymódosítása az EU területén működő földgáz-szállítóvezeték rendszerek összehangolásáért

A 2006-os orosz-ukrán földgázár-vita óta, amikor is a földgázellátás beszüntetése is felmerült, az EU keleti tagállamai arra törekedtek, hogy földgázellátásukat minél kiszámíthatóbbá és biztonságossá tegyék. Az EU egyik válasza a tagállamok közötti földgáz-szállítóvezetékek összekapcsolhatóságának növelését célzó szabályozás volt. Az effajta szabályozás még inkább előtérbe került, amikor Jean-Claude Junckert az Európai Bizottság elnökévé választották. Az EU ekkor további szabályozási eszközöket léptetett életbe e cél érdekében közvetlenül alkalmazandó rendeletek formájában.

A földgáz szállításirendszer-üzemeltetők közötti földgázrendszer-egyensúlyozásra vonatkozó 312/2014/EU és a kapacitásallokációs mechanizmusok alkalmazásáról szóló 984/2013/EU bizottsági rendeletek módosításokat tesznek szükségessé a magyar szabályozás szintjén is, ezt az Országgyűlés a 2015. évi V. törvény elfogadásával teljesíti.

Az egyik változás abban áll, hogy a jelenleg minden év július 1-jétől kezdődő gázév kezdete a továbbiakban október 1- jére tolódik 2015. október 1-jétől kezdődően. A 2015. május 11-ig lekötött éves kapacitás automatikusan meghosszabbításra kerül, hogy lefedje a július 1. és szeptember 30. közötti időszakot. Új kapacitás lekötésre vonatkozó szabályok lépnek hatályba: az éves, havi és napi kapacitások mellett negyedéves és napon belüli kapacitások is elérhetővé válnak. A rendszerhasználók kereskedelmi egyensúlyának fenntartása érdekében újabb betáplálási és kiadási pontokon lesz lehetőség a földgázmennyiségek gáznapon belüli újra nominálására.

A földgáz tárolók esetében, illetve a szállítóvezetékeken a továbbiakban kWh alapúvá válik az elszámolás, megkönnyítve ezzel a nyugati fekvésű kapcsolódási pontokon történő kereskedést a magyar szállítóvezetékek a nyugati földgázpiaccal történő összehangolásával, ahol már régóta kWh alapon történnek az elszámolások. Hőmennyiség alapú elszámolás az elosztó hálózatoknál megmarad.

A kapacitás lekötési időszak eltérő lesz a határkeresztező szállítások esetében a belföldi kapacitás lekötési határidőktől. Az éves határokon átnyúló kapacitás-, valamint tárolói kapacitás lekötésre minden év március első hétfőjén kerül majd sor, míg a szállítóvezetékek belföldi betáplálási és kiadási pontjain történő éves kapacitás lekötés dátuma minden évben augusztus első hétfője. Ezáltal a korábbiaktól eltérően megnyílik egy megközelítőleg 5 hónapos időtartam arra, hogy a belföldi szállítórendszeri kapacitás lekötéseket a határokon átnyúló kapacitásallokációk és tárolói kapacitások eredményeihez igazítsák.

Egy másik változtatás, amely jelentősebb költségekkel járhat, hogy bizonyos fogyasztásmérő berendezéseket korszerűsíteni kell ahhoz, hogy 2017. január 1-jére alkalmasak legyenek a távolról történő leolvasásra. Ez azon fogyasztók által használt eszközöket érinti, akik nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, továbbá akik 20 m3/óra feletti fogyasztásmérőt használnak.

Úgy látjuk, hogy a fent említett módosítások a releváns EU szabályozással együtt nagy valószínűséggel lényegében az összes földgázellátásra vonatkozó és rendszerhasználati szerződés korrigálását teszik szükségessé a teljes földgáziparban, a nagy ipari, a földgázszállító hálózathoz közvetlenül kapcsolódó felhasználókat is beleértve. A határidőkhöz kötött változtatás a felhasználók és rendszerüzemeltetők részéről egyaránt gondos tervezést igényel, illetve a kapacitás lekötés gyakorlatában változtatásokat eredményez majd. Míg a módosítások minden bizonnyal segítik a különböző tagállamok piacai közötti kereskedelmet, egyelőre kérdéses, hogy vajon a bizonyos piaci szereplők részére fenntartott hosszútávú kapacitások továbbra is akadályozni fogják-e a határokon átnyúló földgáz- kereskedelmet. Ami a kereskedelmi kapcsolatok további fejlődősét illeti, érdekes lesz figyelemmel kísérni, hogy vajon a földgázpiacok Közép-Kelet Európa villamos energiai piacain már tesztelés alatt álló piacokat összekapcsoló mechanizmusok irányába mozdulnak-e el, vagy a határokon átnyúló kereskedelem erősítésének egy ettől eltérő módja fog megjelenni a földgáziparban.

Szakterületeink