Maradjotthon…..akkor is nyugodtan, ha ügyvédre van szükséged

Ügyvédi ellenjegyzés a digitális térben

Az ügyvédeket, ha nem épp tárgyalóteremben kardoskodnak, talán azzal a képpel azonosítják a legtöbben, amikor éppen ellenjegyeznek. Ez a tevékenység valóban sok jogügylethez elengedhetetlen, sőt jogszabályilag kötelező. Az ellenjegyzés lényege ugyanis annak igazolása, hogy az ügyvéd a feleket megfelelően beazonosította továbbá, hogy a felek az okiratot előtte írták alá (un. előttemezés). De vajon megoldható-e az azonosítás és főleg az ’előttemezés’ távolról, személyes kontaktus nélkül?

Jó hír, hogy a technológia fejlődéséhez a jogalkotó már a koronavírust megelőző időszakban alkalmazkodott, hiszen az elektronikus hírközlő eszközök útján történő távazonosítást és távaláírást már korábban beépítette a magyar jogba. De az élet most új játékszabályokat ír.

1. Távazonosítás

A Magyar Ügyvédi Kamara a honlapján található tájékoztatóban - elérhető ide kattintva - megjelöli azokat a Magyar Ügyvédi Kamara által auditált alkalmazásokat, amelyeken keresztül a távazonosítást és az ügyvédi ellenjegyzést el lehet végezni. Ezek a mai napon a:

- Skype,

- Skype for Business,

- Microsoft Teams,

- bluejeans.com,

- Google Hangouts Meet,

- LogMeIn,

- Cisco.

Figyelem! A Zoom 2020. március 24-én be, április 3-án kikerült a felsorolásból! Fontos, hogy az auditáció visszavonása nem érinti a visszavonásig ezen rendszerrel történt távazonosítások és távellenjegyzések érvényességét.

De ténylegesen hogyan is történik a távazonosítás? Első lépésként minden esetben az ügyfél kifejezett beleegyezését kell kérni az azonosítási folyamathoz. Majd ezt követően az azonosításához szükséges okmány (személyi igazolvány, lakcím kártya, útlevél) minden oldalát fel kell mutatni látható módon a kamerának, és az okmányon szereplő adatokat az ügyfélnek hangosan (érthetően) fel kell olvasnia. A felvételt az azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig az ügyvédnek meg kell őriznie.

2. Távelőttemezés

Az azonosítást követi az előttemezés, amely során az ügyfélnek kifejezetten nyilatkoznia kell videotelefonon, hogy az okirat tartalmát megismerte. A vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak kifejezett előírást arra vonatkozóan, hogy az aláírásra kerülő okirat oldalait az aláíró félnek a kamera előtt kellene felmutatnia, mindez azonban egyértelműen következik a COVID-előtti előírásokból, melyek szerint az ellenjegyzésre szánt okiratot az aláíró félnek valamennyi oldalon kézjegyével kell ellátnia. A későbbi jogviták elkerülése érdekében tehát elengedhetetlen, hogy az okirat valamennyi oldalát az aláíró fél a kamera által jól rögzíthető módon mutassa be az aláírást megelőzően.

A fentieket követi a táv-előttemezés legfontosabb része, maga az aláírás, illetve az aláírás sajátként történő elismerés, melynek folyamatát szintén teljes egészében rögzíteni kell. A felvételt az okirattal együtt, annak megőrzési idején belül meg kell őrizni. Fontos, hogy amennyiben a távazonosítás vagy a táv-előttemezés bármely okból (pl. az internet kapcsolati hiba miatt vagy más okból) menet közben megszakad, a teljes folyamatot meg kell ismételni.

3. A külföldön aláírt okiratok kérdésköre

Kérdésként merülhet fel bennünk, hogy a fenti szabályok mennyiben alkalmazhatók a külföldön tartózkodó ügyfelek okirataira. A külföldön aláírandó okiratok ugyanis mindig komoly szervezést igényeltek, mert közjegyzői közreműködésre, sőt annak felülhitelesítésére szorultak. De mára mindez elszállt, hiszen a vonatkozó szabályozás nem tartalmaz országhatárhoz igazodó rendelkezést. A legnagyobb áttörést tehát a hatályos ügyvédi törvény. 44. § (7) bekezdése jelenti, amely külön rögzíti, hogy az ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. Ennek alapján tehát a külföldön aláírt és így - akár a távazonosítás és táv-előttemezés alapján - ügyvéd által ellenjegyzett okiratok eddigi formai követelményei – mint a diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány beszerzése – nem alkalmazandók.

Szakterületeink