Megy a vonat, megy a vonat… a bíróságra?

A németországi Szövetségi Kartellhivatal (Bundeskartellamt) június 26-i, mérföldkőnek tekinthető döntésével elmarasztalta a Német Államvasutakat (Deutsche Bahn, továbbiakban: DB) versenyjogi szabályok megsértése miatt.


A németországi vasúti közlekedés megkerülhetetlen szereplőjének mondható DB azért került a Bundeskartellamt vizsgálódásainak középpontjába, mert üzleti magatartásával lehetetlenné tette a versenyt közte, valamint a kisebb, ún. mobility platformok között. Ezeknek a vállalatoknak a tevékenysége abban áll, hogy az utazóközönség számára egymással összehasonlítva mutat be különböző utazási lehetőségeket, jegyárakat, így jól érzékelhető, hogy munkájuk során nélkülözhetetlen az, hogy pontos, valós idejű vasúti információkkal rendelkezzenek. Tekintettel arra, hogy a DB a német vasúti piacon domináns helyzetben van, az ő együttműködésük nélkül ezeknek az adatoknak a megszerzése gyakorlatilag lehetetlen.

A Bundeskartellamt elnöke, Andreas Mundt szerint éppen ezért a DB-nek szigorúbb feltételeknek kell megfelelnie annak érdekében, hogy lehetővé tegye a szabad versenyt a piacon. Így különleges kötelezettségként említette többek között a forgalmi információk megosztását, hirdetések lehetővé tételét, vagy adott esetben jutalék megfizetését harmadik fél számára. A DB felelősségét tetézi az is, hogy saját mobility platformmal rendelkezve közvetlen konkurense a többi, hasonló jellegű szolgáltatónak.

Eljárása során a Bundeskartellamt megállapította, hogy a DB versenyjogi jogsértést követett el. Ezt többek között arra alapozták, hogy a vasúti cég nem látta el valós idejű közlekedési információkkal versenytársait, nem fizette meg számukra a szükséges jutalékot, illetve ellehetetlenítette a rivális cégek reklámtevékenységét.


Miután sikertelenül próbáltak egyezségre jutni, a hivatal különböző intézkedésekkel igyekszik biztosítani a DB jogszerű működését. Ennek keretein belül a rivális cégek jogosultak lesznek DB-hez köthető hirdetések használatára, saját kedvezmények alkalmazására a vasúti jegyek árusítása során, illetve a valós idejű forgalmi adatokhoz való hozzáférésre. Ezen túlmenően kötelezték a DB-t arra is, hogy a verseny tisztaságának megőrzése érdekében – a felek által megállapított, de legalább a DB jegyértékesítésből befolyó hosszú távú átlagos határköltségét (long-run average incremental costs) fedező mértékű összegben – jutalékot fizessen meg versenytársai részére.


Andreas Mundt szerint erre azért van szükség, hogy megakadályozzák a DB további terjeszkedését az egyébként is általa uralt piacon, valamint azt, hogy saját üzleti érdekei miatt a feltörekvő, innovatív szolgáltatókat visszaszorítsa. Ennek következtében a döntés óhatatlanul ki fog hatni a kisebb közlekedési szolgáltatókra is, amelyek így, a valóban szabad piacon gyorsabban tudnak majd növekedni.


A döntés nem jogerős, a DB az ellen fellebbezést nyújthat be a Düsseldorfi Tartományi Bíróságon.


Szerző: Jávorszki Hunor Bendegúz


Képek: unsplash


Szakterületeink