Továbbra is maradhat adóparadicsom Írország?

Írország kedvenc célpontja a tengerentúli tech cégeknek az ország kedvező adózási szabályai miatt. A multinacionális cégek Egyesült Államokon kívüli bevételeik után kedvező feltételek mellett tudnak adózni, ha Írországba telepítik érdekeltségeiket, így a bevételek után minimális adót kell csak fizetniük. A kedvező adózási viszonyok miatt így az Apple, a Google, a Facebook és számos más tech-óriás is Írországba helyezte az Egyesült Államokon kívüli központját. Az Európai Unió Bizottsága azonban 2016-ban a multinacionális vállalatok ezen gyakorlatával szemben próbált fellépni amikor marasztaló határozatot hozott az Apple ellen, mert állításuk szerint a cég olyan adófeltételekről állapodott meg az Ír állammal, amilyen feltételeket más cégeknek nem lett volna esélye kialkudni, s ezáltal az Apple több, mint 10 éven keresztül tiltott állami támogatásban részesült. A Bizottság döntésében 13,1 milliárd euró meg nem fizetett adó és annak 2003 és 2014 között esedékes 1,2 milliárd euró összegű kamatainak megfizetésére kötelezte a céget. A döntéssel szemben ugyanakkor ahogyan az várható is volt, mind az Apple, mind Írország fellebbezett és az Európai Bíróság Törvényszékéhez fordultak jogorvoslatért.


A fellebbező felek azzal érveltek, hogy az Apple nem kért és nem is kapott különleges feltételeket az adózásra vonatkozóan, működése és adózása pedig mindenben megfelelt kérdéses időszakban érvényben lévő ír törvényeknek. A Bizottság pedig ezzel szemben továbbra is azt állította, hogy az Apple az ír adóhatóság olyan határozatai következtében érhetett el előnyöket, amelyek jelentősen és mesterségesen csökkentették az egyébként befizetendő adó összegét. A Törvényszék nem találta megalapozottnak a Bizottság állításait, mivel álláspontja szerint a Bizottság nem tudta hitelt érdemlően alátámasztani azon állítását, hogy az ír adómegállapítás tiltott állami támogatásnak minősül és, hogy a tech óriás egyedi elbánásban részesült.


A döntést Margarethe Vestager, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke úgy kommentálta, hogy az ítélet tanulmányozását követően fognak dönteni a következő lépésekről, azonban továbbra is kiállnak azon célkitűzésük mellett, hogy a tisztességes verseny fenntartásának alapvető feltétele, ha bizonyos kedvezmények valamennyi versenytárs számára elérhetőek. Ahol ez nincs biztosítva, ott a szabad verseny sincs biztosítva, s bár a tagállamok szuverén jogában áll, hogy az adópolitikájukat önállóan határozzák meg, annak minden esetben az Uniós alapelvek mentén kell történnie, különös tekintettel az állami támogatások szabályozására. Az ügyvezető alelnök mindemellett kijelentette, hogy továbbra sem adják fel azon célkitűzésüket, hogy az Európai Unió területén tevékenykedő multinacionális cégek egyikével se kivételezzenek a tagállamok, amelynek érdekében folytatni fogják vizsgálataikat.


Szakterületeink